Zoek in kennisbank

Types
244 resultaten
Publicaties & links

Samen onderzoekend werken in een consortium van onderwijs- en onderzoeksprofessionals

Samenwerking tussen onderwijsprofessionals en onderzoekers, wanneer loopt die nou goed, met opbrengsten voor praktijk en wetenschap? Dit artikel beschrijft hoe het consortium Tools voor Teamleren de onderzoekende samenwerking tussen onderwijs- en onderzoeksprofessionals in 2019-2022 heeft vormgegeven en wat het in de loop der jaren daaruit heeft geleerd.

Praktijkvoorbeelden & interviews

Op onderzoek uit | Eindpublicatie

De VO-raad heeft drie scholen gevolgd die bezig zijn met een ontwikkeling richting meer kennisgedreven werken: het Citadel College (Nijmegen), het Dr. Mollercollege (Waalwijk) en Stichting Openbaar Onderwijs Groningen. Ze keken mee met schoolleiders, onderzoekscoördinatoren en docenten, op drie momenten: aan het begin van het schooljaar, halverwege en bijna aan het einde. Als eerste heeft […]

Praktijkvoorbeelden & interviews

Het Vlietland College in Leiden | Taalbeleid is van ons allemaal

Een schoolbrede, vakoverstijgende aanpak en de inzet van zogenoemde ‘taalambassadeurs’ zijn twee in het oog springende kenmerken van het taalbeleid van het Vlietland College in Leiden. Op basis van literatuuronderzoek én onderzoek in de schoolpraktijk, ontwikkelde de school beleid om de leesvaardigheid van leerlingen te verbeteren. Mede dankzij de inspanningen van een taalwerkgroep besteden docenten van alle vakken nu aandacht aan lezen. Lees hier het praktijkvoorbeeld met een wetenschappelijke reflectie van Prof. dr. Roel van Steensel, Hoogleraar Leesgedrag bij Vrije Universiteit Amsterdam.

Praktijkvoorbeelden & interviews

Praktijkvoorbeeld | Gesprekken stafadviseurs met directeur(en) bij Tangent

Tangent is een organisatie voor kindontwikkeling met tien locaties voor kinderopvang en zeventien locaties voor primair onderwijs. Marion van Herk, strategisch beleidsadviseur onderwijsontwikkeling en kwaliteit, vertelt over de tertiaalgesprekken om de portefeuilles van de stafadviseurs beter op elkaar af te stemmen.

Praktijkvoorbeeld | Waarderende visitaties bij KempenKind

Onderwijsstichting KempenKind is een stichting met 15 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Er is in schooljaar ‘22-’23 een pilot uitgevoerd waarin twee scholen waarderend gevisiteerd zijn door een groep van 20 collega’s. Deze groep bestond uit verschillende onderwijsprofessionals zoals leerkrachten, IB-ers en orthopedagogen.

Praktijkvoorbeeld | Opmaat op weg naar een ‘wij-cultuur’ in de stichting

Opmaat groep is een stichting waar 15 basisscholen en kindcentra en sinds januari 2023 ook 13 organisaties voor kinderopvang samenkomen. Het versterken van een gezamenlijke cultuur (‘wij-cultuur’) is een belangrijk aandachtspunt binnen de Opmaat groep.

Praktijkvoorbeeld | Meeloopdagen als bestuurder: ‘de zonder-cover boss’

ATO Scholenkring is een stichting met vijftien scholen en kindcentra. We spreken met Ankie de Laat, bestuurder, waarin zij vertelt dat zij het belangrijk vindt om als bestuurder goed zicht te houden op de dagelijkse praktijk en hoe zij dit voor elkaar krijgt.

Praktijkvoorbeelden & interviews

Praktijkvoorbeeld | Xpect Primair: Benutten van expertise in de lerende organisatie

Sinds januari 2023 is vanuit een fusie tussen de kinderopvanggroep en vier onderwijsbesturen, waaronder Xpect Primair, een kinderopvangorganisatie ontstaan: Xpect Kinderopvang met zo’n 40 verschillende kinderopvanglocaties. Om kinderen optimaal te laten ontwikkelen is niet alleen een prettige, veilige en duurzame leeromgeving nodig, maar ook een goede samenwerking tussen school, ouders en andere partijen.

Praktijkvoorbeelden & interviews

Praktijkvoorbeeld | Bovenschoolse leernetwerken van SKOzoK succesvol

SKOzoK is een stichting voor onderwijs en kinderopvang met 28 basisscholen en 25 kinderopvanglocaties. Daarnaast heeft SKOzoK één basisschool voor speciaal basisonderwijs en één azc-school. Maartje Weterings vertelt over de toenemende mate van bovenschoolse samenwerking in leernetwerken.

Praktijkvoorbeelden & interviews

Praktijkvoorbeeld | Inspiratiemakelaars bij Cadans Primair

In het kader van de versterking van de lerende organisatie vindt Cadans Primair het belangrijk dat leerkrachten bij elkaar inspiratie kunnen opdoen en kunnen leren van elkaar. Vooral het kijken in de keuken van de ander, is een wens die veel leerkrachten hebben. Maar hoe faciliteer je dat als bestuur?