Het Platform Samen Onderzoeken stimuleert op verschillende manieren evidence informed werken in het onderwijs. Zo brengen wij samenwerkingsverbanden van besturen, scholen, hogescholen en universiteiten in kaart die gezamenlijk onderwijsonderzoek uitvoeren en delen wij de opbrengsten van deze initiatieven via onze website. Scholen, besturen en opleidingen kunnen bij het platform terecht voor vele inspirerende documenten en praktijkvoorbeelden en zelf actief aan de slag met leeromgevingen die concrete handvatten geven om een onderzoekscultuur te creëren. Lees meer.

Voor al uw vragen over Samen Onderzoeken kunt u terecht bij:

Projectleider Gea Spaans
platformsamenonderzoeken@poraad.nl • 030 – 31 00 933

Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

Kijk voor informatie over Samen Opleiden op het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren.