Zoek in kennisbank

Types
174 resultaten
Publicaties & links

Handleiding | Samen innoveren in een innovatieteam

Deze handleiding bevat praktische tips en licht toe hoe je de stappen van de ontwerpaanpak kunt doorlopen en hoe je de materialen in de toolkit kunt gebruiken.

Filmpjes

Filmpjes | Samen innoveren in een innovatieteam

In onderstaande filmpjes vertellen Anje Ros en Henderijn Heldens over de opbrengsten, procesbegeleiding, werkwijze en materialen van de toolkit ‘Samen innoveren met innovatieteams’.

Film 3 | Werkwijze en materialen

In deze film vertelt Henderijn Heldens van het lectoraat Goed Leraarschap, Goed leiderschap van Fontys Hogescholen over de werkwijze en materialen van de toolkit ‘Innovatieteams’. De film maakt onderdeel uit van de Toolkit | Samen innoveren in een innovatieteam.

Film 2 | Procesbegeleiding

In deze film vertelt Henderijn Heldens van het lectoraat Goed Leraarschap, Goed leiderschap van Fontys Hogescholen over de procesbegeleiding van de methodiek ‘Innovatieteams’. De film maakt onderdeel uit van de Toolkit | Samen innoveren in een innovatieteam.

Film 1 | Opbrengsten methodiek innovatieteam

In deze film vertelt Anje Ros van het lectoraat Goed Leraarschap, Goed leiderschap van Fontys Hogescholen over de opbrengsten van de methodiek ‘Innovatieteams’. De film maakt onderdeel uit van de Toolkit | Samen innoveren in een innovatieteam.

Praktijkvoorbeelden

Opbrengsten van de Kennistafel Onderzoekend en Ontwerpend leren

Met gepaste trots lanceert de Kennistafel ‘Onderzoekend en Ontwerpend leren’ de website ‘Weten Wat Werkt bij leren ontdekken’, waar je een schat aan informatie aantreft over onderzoekend en ontwerpend leren (OOL). Het is het sluitstuk van een inspirerend en productief jaar waarin ruim dertig onderzoekers en professionals uit de onderwijspraktijk beschikbare (praktijk)kennis over OOL hebben samengebracht en ontsloten met het doel dat die kennis beter wordt benut. Het resultaat mag er zijn, vinden de voorzitter van de kennistafel Juliette Walma van der Molen en deelnemer Xander Roels.

Filmpjes

Webinar | Samen innoveren met impact

Tijdens het webinar op 19 november 2021 jl. vertelden Henderijn Heldens en Anje Ros over de toolkit Samen innoveren in een innovatieteam. Tijdens dit webinar deelden zij enkele opbrengsten van innovatieteams en gingen zij in op de werkwijze van deze methodiek. | 2021

Publicaties & links

Bouwen aan gepersonaliseerd leren met ict

In de publicatie ‘Bouwen aan gepersonaliseerd leren met ict’ leest u hoe de scholen, die deelnemen aan de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO, in hun huidige onderwijs leerlingen regie geven in hun leerproces, hoe ze tegemoet komen aan verschillen in onderwijsbehoeften tussen leerlingen, hoe ict hierbij wordt ingezet en hoe zij hun schoolorganisatie hierop afstemmen. | 2021

Publicaties & links

Handreiking Regionale Kennisagenda

De Regionale Kennisagenda’s én de ondersteuning daarvan zijn volop in beweging. Vanuit het Programma Versterking Kennisinfrastructuur is er een handreiking met concrete handvatten (in concept) ontwikkeld, waarmee lokale initiatieven samen deze lerende beweging in kunnen gaan. | 2021

Publicaties & links

Brochure Regionale Kennisagenda

De Regionale Kennisagenda’s én de ondersteuning daarvan zijn volop in beweging. Vanuit het Programma Versterking Kennisinfrastructuur is er een brochure ontwikkeld, waarmee lokale initiatieven samen deze lerende beweging in kunnen gaan. | 2021