Zoek in kennisbank

Types
174 resultaten
Filmpjes

Film | Benut kennis en expertise

In deze film gaat Judith Amels, één van de auteurs van de leidraad ‘Werken aan onderwijsverbetering’ in op aanbeveling 5 uit de leidraad: Benut kennis en expertise. Aansluitend gaat zij in gesprek met mede-auteur Miriam Stalleart. | 2022

Filmpjes

Film | Stimuleer samen leren in een team

In deze film gaat Anje Ros, één van de auteurs van de leidraad ‘Werken aan onderwijsverbetering’ in op aanbeveling 4 uit de leidraad: Stimuleer samen leren in een team. Aansluitend gaat zij in gesprek met mede-auteur Miriam Stalleart.

Filmpjes

Film | Stimuleer een onderzoekende houding

In deze film gaat Anje Ros, één van de auteurs van de leidraad ‘Werken aan onderwijsverbetering’ in op aanbeveling 3 uit de leidraad: Stimuleer een onderzoekende houding. Aansluitend gaat zij in gesprek met mede-auteur Yaëlle van de Stolpe. | 2022

Filmpjes

Film | Belang van onderzoekscultuur

In deze film gaat Monique Volman, één van de auteurs van de leidraad ‘Werken aan onderwijsverbetering’ in op het belang van een onderzoekscultuur. | 2022

Filmpjes

Deel 2 | Werkconferentie Evidence-informed aan de slag!

Op 2 februari 2022 vond de werkconferentie ‘Evidence-informed aan de slag!’ plaats. In deze film geeft Anje Ros een korte presentatie over de aanbevelingen 3 t/m 6 uit de leidraad ‘Werken aan onderwijsverbetering’. Per aanbeveling benoemt Anje de belangrijkste knelpunten, geeft ze voorbeelden, acties en de do’s en don’ts. Daarnaast brengt Anje een paar behulpzame tools onder de aandacht. | 2022

Filmpjes

Deel 1 | Werkconferentie Evidence-informed aan de slag!

Op 2 februari 2022 vond de werkconferentie ‘Evidence-informed aan de slag!’ plaats. In deze film heet dagvoorzitter Sander Dankelman van de PO-Raad ieder hartelijk welkom bij de digitale werkconferentie. Vervolgens vindt de lancering plaats van de leidraad ‘Werken aan onderwijsverbetering’. Anje Ros geeft aansluitend de presentatie ‘Onderzoeksmatig en cyclisch werken aan onderwijsverbetering’ en gaat in gesprek met Yaëlle van de Stolpe over de aanbevelingen in de praktijk. Dit deel wordt afgesloten met een tafelgesprek waaraan vier auteurs van de leidraad deelnemen. | 2022

Publicaties & links

Leidraad: Werken aan onderwijsverbetering

De leidraad ‘Werken aan onderwijsverbetering’ ondersteunt scholen in het primair onderwijs om zich tot lerende organisaties te ontwikkelen. De leidraad bevat handvatten om de manier van duurzaam werken aan kwaliteitsverbetering te kunnen verankeren in de schoolcultuur. Aan de hand van de zes aanbevelingen in deze leidraad, werk je toe naar een lerende organisatie. | 2022

Publicaties & links

Wat is evidence-informed werken?

Scholen en leraren werken evidence-informed als zij hun onderwijs verbeteren op basis van kennis uit (praktijk)onderzoek en kennis over de praktijk. Op deze informatiepagina lees je hier meer over.

Filmpjes

Sanne over LOF en innovatieteam

Het innovatieteam van OBS de Harlekijn in Venlo zette het innovatieteam in als onderdeel van een breder project rondom leesbevordering. In dit filmpje vertelt leerkracht Sanne Teeuwen over haar ervaringen met het innovatieteam én over de opbrengsten in de vorm van een Literair Paspoort voor leerkrachten. | 2021

Praktijkvoorbeelden

OK-werkplaats richt zich op interventies Success for All

Alle 13 scholen die deelnemen aan de Werkplaats Onderwijskansen Noord-Nederland, kortweg de ‘OK-werkplaats’, implementeren en onderzoeken interventies van het programma Success for All. “Dat wij uitgaan van Success for All, maakt dat onze werkplaats sterk evidence based functioneert.” | 2022