Samenwerking onderwijs | onderzoek

Het Platform is een initiatief van de PO-Raad en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Leeromgeving Onderzoekscultuur

De twee gratis digitale Leeromgevingen Onderzoekscultuur ondersteunen scholen in het po, vo en mbo en opleidingen om evidence-informed te werken aan onderwijsontwikkeling.

Naar leeromgeving scholen

Dossiers

Lerende organisatie
Dossier
Lerende organisatie
Samen innoveren in een innovatieteam
Dossier
Samen innoveren in een innovatieteam
Leren door feedback
Dossier
Leren door feedback
Kennistafel Effectief Leesonderwijs
Dossier
Kennistafel Effectief Leesonderwijs

Vind elkaar

Structurele samenwerkingsrelaties, bestaande uit besturen, scholen, hogescholen en universiteiten, voeren gezamenlijk onderzoek uit gericht op onderwijsontwikkeling en gebaseerd op vragen uit de onderwijspraktijk. Bekijk hier een greep uit de opbrengsten, vind andere samenwerkingsrelaties en inspireer elkaar.

Samenwerkingsrelaties in de schijnwerpers

Besturen, scholen, hogescholen en universiteiten voeren samen onderzoek uit gericht op onderwijsontwikkeling en gebaseerd op vragen uit de onderwijspraktijk. Wij zetten enkele van deze samenwerkingsrelaties in de schijnwerpers. Volg de ontwikkeling die deze projecten doormaken, ontdek wat zij het onderwijs te bieden hebben en ga actief aan de slag met de opbrengsten!

Kennisbank

In onze kennisbank vindt u praktijkvoorbeelden, instrumenten, filmpjes, podcasts en relevante publicaties over Samen Onderzoeken.

Weten wat werkt in de klas

Onderzoekscultuur in de school

Kennisinfrastructuur

Organisatie