School

5. Bevorderen kansengelijkheid PO/VO/MBO

De kansengelijkheid in het Nederlandse onderwijs anno 2021 staat nog steeds onder druk. Leerlingen met vergelijkbare aanleg en prestaties hebben een verschillende kans op een succesvolle schoolcarrière vanwege achtergrondkenmerken zoals opleidingsniveau, inkomen en cultureel kapitaal van ouders. Vooral de verschillen in kansen tussen kinderen uit verschillende sociaaleconomische milieus zijn groot.

Maar hoe kunnen leraren een bijdrage leveren aan het oplossen van dit maatschappelijk probleem? Wat zijn dan eigenlijk gelijke onderwijskansen? Welke waarden streven we met ons onderwijs na? En wat betekent dat voor de onderwijspraktijk en -beleid? Welke kennis, vaardigheden en houdingsaspecten van de leraar zijn hiervoor van belang? En op welke manier zouden de lerarenopleidingen hier het beste aandacht aan kunnen besteden?

Dit Kennislab richt zich op het beantwoorden van vragen. Op grond hiervan ontwikkelen de deelnemers producten die lerarenopleiders concrete handvatten bieden voor in het curriculum om leraren in opleiding voor te bereiden op hun rol in het bevorderen van gelijke kansen voor alle leerlingen.

Maak kennis met de deelnemers van deze school

Kennisregisseur

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Edwin Buijs

Edwin.Buijs@han.nl

Deelnemers vanuit de volgende partners sluiten aan:

  • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
  • Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO)

Inspiratie

Masterclasses kansengelijkheid

In het Kennislab Bevorderen Kansengelijkheid PO/VO/MBO hebben wij materialen ontwikkeld voor vier masterclasses rond het onderwerp kansengelijkheid: Wat zijn gelijke onderwijskansen?, Hoge verwachtingen, Differentiatie voor gelijke kansen en Rechtvaardig beoordelen en beslissen (van de laatste masterclass is een PO- en een VO-versie).

Materialen voor masterclass Wat zijn gelijke onderwijskansen

In het Kennislab Bevorderen Kansengelijkheid PO/VO/MBO hebben wij materialen ontwikkeld voor vier masterclasses rond het onderwerp kansengelijkheid. Hierbij de materialen voor de masterclass Wat zijn gelijke onderwijskansen.

Materialen voor masterclass Rechtvaardig beoordelen en beslissen VO

In het Kennislab Bevorderen Kansengelijkheid PO/VO/MBO hebben wij materialen ontwikkeld voor vier masterclasses rond het onderwerp kansengelijkheid. Hierbij de materialen voor de masterclass Rechtvaardig beoordelen en beslissen VO.

Materialen voor masterclass Hoge verwachtingen

In het Kennislab Bevorderen Kansengelijkheid PO/VO/MBO hebben wij materialen ontwikkeld voor vier masterclasses rond het onderwerp kansengelijkheid. Hierbij de materialen voor de masterclass Hoge verwachtingen.

Materialen voor masterclass Rechtvaardig beoordelen en beslissen PO

In het Kennislab Bevorderen Kansengelijkheid PO/VO/MBO hebben wij materialen ontwikkeld voor vier masterclasses rond het onderwerp kansengelijkheid. Hierbij de materialen voor de masterclass Rechtvaardig beoordelen en beslissen PO.

Materialen voor masterclass Differentiatie voor gelijke kansen

In het Kennislab Bevorderen Kansengelijkheid PO/VO/MBO hebben wij materialen ontwikkeld voor vier masterclasses rond het onderwerp kansengelijkheid. Hierbij de materialen voor de masterclass Differentiatie voor gelijke kansen.

Stroomdiagram masterclasses Kennislab bevorderen kansengelijkheid

In het Stroomdiagram masterclasses Kennislab kansengelijkheid is een beknopt overzicht te vinden van de masterclasses en de bijbehorende leeruitkomsten en werkvormen.

Filmpjes

Video: ervaringen in de praktijk met masterclass Rechtvaardig beoordelen en beslissen

Verschillende onderdelen van de masterclasses zijn inmiddels uitgeprobeerd in de praktijk. Zo heeft één van de deelnemers van het kennislab, Ivonne Reijers, het onderdeel Rechtvaardig beoordelen en beslissen uitgeprobeerd op haar basisschool OBS de Wijzer. In onderstaand videofragment vertellen twee van haar collega’s, Lotte Verbraak en Janou Kuypers, over hoe zij dit hebben ervaren en over wat het hen heeft opgeleverd.  

Publicaties & links

Verloop kennislab Bevorderen kansengelijkheid PO/VO/MBO

Afgelopen halfjaar hebben wij als kennislab vol enthousiasme gewerkt aan het thema kansengelijkheid. In de eerste bijeenkomsten hebben wij besproken wat onze visie is op kansengelijkheid, namelijk: leerlingen met dezelfde capaciteiten verdienen dezelfde kansen, ongeacht omgevingsfactoren zoals met name SES. Lees hier het verslag over het verloop van dit kennislab.

Eerste bijeenkomst Kennislab 5. Bevorderen kansengelijkheid PO/VO/MBO

Op maandag 27 september 2021 is het Kennislab ‘Kansengelijkheid bevorderen in het PO/VO/MBO’ van start gegaan met een hybride bijeenkomst. Na de eerste kennismaking met elkaar, zijn de deelnemers het thema kansengelijkheid verder gaan verkennen. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.

Contactpersoon
Edwin Buijs