Stroomdiagram masterclasses Kennislab bevorderen kansengelijkheid

In het Kennislab Bevorderen Kansengelijkheid PO/VO/MBO hebben wij materialen ontwikkeld voor vier masterclasses rond het onderwerp kansengelijkheid: Wat zijn gelijke onderwijskansen?, Hoge verwachtingen, Differentiatie voor gelijke kansen en Rechtvaardig beoordelen en beslissen (van de laatste masterclass is een PO- en een VO-versie). De materialen zijn in eerste instantie bedoeld voor gebruik in de lerarenopleiding voor pabostudenten of studenten van de tweedegraads of eerstegraads lerarenopleidingen, maar zij kunnen (met enkele aanpassingen) ook worden gebruikt voor PO- of VO-lerarenteams, bijvoorbeeld op een studiedag. In het Stroomdiagram masterclasses Kennislab kansengelijkheid is een beknopt overzicht te vinden van de masterclasses en de bijbehorende leeruitkomsten en werkvormen.