Kennislabs

Scholen hebben te maken met complexe uitdagingen om het onderwijs toekomstbestendig te maken. In hybride kennislabs van opleiders, onderzoekers, leraren en schoolleiders werken we binnen SPRONG Voorwaarts op een onderzoeksmatige wijze aan praktische oplossingen voor deze vraagstukken. Maak kennis met onze kennislabs.

1. Didactiek van het levensecht/authentiek leren

Actief

Dit Kennislab onderzoekt in hoeverre er vanuit ieders specifieke school- en opleidingscontext voldoende gemeenschappelijkheid en afbakening te vinden is op het authentiek-, levensecht- en buitenschools leren.

2. Stuurkracht/agency van leraren in de context van onderwijsinnovaties

Actief

Dit Kennislab onderzoekt hoe de stuurkracht van leraren kan worden versterkt in interactie met hun omgeving.

3. Formatief evalueren/feedback geven PO en VO

Actief

In het Kennislab formatief evalueren staat het ontwerpen van (een deel van) het cyclische proces van formatief evalueren in relatie tot zelfregulatie centraal. Het Kennislab ontwerpt vanuit deze focus één of meer tools die docenten of leerlingen/studenten kunnen inzetten als hulpmiddel in het proces van formatief evalueren.

4. De rol van de docent in onderwijs waarbij de leerling en niet het systeem centraal staat

Actief

Vanuit de literatuur geeft dit Kennislab invulling aan het didactisch, pedagogisch en vakinhoudelijk repertoire dat een docent nodig heeft om de leerling centraal te stellen in zijn onderwijs en vervolgens wordt er vanuit dit overzicht een praktische vertaling gemaakt.

5. Bevorderen kansengelijkheid PO/VO/MBO

Actief

Dit Kennislab richt zich op het beantwoorden van vragen. Op grond hiervan ontwikkelen de deelnemers producten die lerarenopleiders concrete handvatten bieden voor in het curriculum om leraren in opleiding voor te bereiden op hun rol in het bevorderen van gelijke kansen voor alle leerlingen.

Kennislabs voorjaar 20/21

1. Didactisch coachen

Inactief

Het ontwikkelen van kennis over hoe docenten vanuit een coachende rol de ontwikkeling van leerlingen kunnen stimuleren. En op welke manier kan een docent zich ontwikkelen tot een meer coachende docent?

2. Ontwikkeling van een lerende organisatie

Inactief

Het Playmakersmodel als kader om te werken aan de ontwikkeling van een lerende organisatie. Gespreid leiderschap, het ontwikkelen en benutten van expertise, het geven van feedback en reflectieve dialoog zijn hierbij belangrijke elementen.

3. Professionele identiteit van leraren (in-opleiding)

Inactief

De professionele identiteit van de leraar in een veranderende onderwijscontext staat centraal. Welk effect hebben veranderingen in het onderwijs op de professionele identiteit van de leraar?

4. Coachen in een innovatieve leeromgeving

Inactief

Het onderwijs van de toekomst vraagt andere, innovatieve leeromgevingen. Wat vraagt dit van de competenties van docenten om studenten te coachen? En wat zijn de verwachtingen van studenten rond de begeleiding van docenten?

5. Blended Learning

Inactief

Blended Learning bevat een scala aan bruikbare aanpakken, theorieën en tools. Hoe ontwikkel je kennis, om vanuit Blended Learning de lessen en leeropbrengsten voor leraren te verbeteren? En dan expliciet vanuit methodes en mogelijkheden.

6. Toekomstgericht onderwijs

Inactief

Het doel van dit Kennislab is om te kijken welke elementen uit het Leerlab, het Leerlab tot een succes maken. En hoe vertalen wij deze elementen uit het Leerlab naar de curricula van alle (tweedegraads) lerarenopleidingen?