Kennislabs

Scholen hebben te maken met complexe uitdagingen om het onderwijs toekomstbestendig te maken. In hybride kennislabs van opleiders, onderzoekers, leraren en schoolleiders werken we binnen SPRONG Voorwaarts op een onderzoeksmatige wijze aan praktische oplossingen voor deze vraagstukken. Maak kennis met onze kennislabs.

1. Didactisch coachen

Actief

Het ontwikkelen van kennis over hoe docenten vanuit een coachende rol de ontwikkeling van leerlingen kunnen stimuleren. En op welke manier kan een docent zich ontwikkelen tot een meer coachende docent?

2. Ontwikkeling van een lerende organisatie

Actief

Het Playmakersmodel als kader om te werken aan de ontwikkeling van een lerende organisatie. Gespreid leiderschap, het ontwikkelen en benutten van expertise, het geven van feedback en reflectieve dialoog zijn hierbij belangrijke elementen.

3. Professionele identiteit van leraren (in-opleiding)

Actief

De professionele identiteit van de leraar in een veranderende onderwijscontext staat centraal. Welk effect hebben veranderingen in het onderwijs op de professionele identiteit van de leraar?

4. Coachen in een innovatieve leeromgeving

Actief

Het onderwijs van de toekomst vraagt andere, innovatieve leeromgevingen. Wat vraagt dit van de competenties van docenten om studenten te coachen? En wat zijn de verwachtingen van studenten rond de begeleiding van docenten?

5. Blended Learning

Actief

Blended Learning bevat een scala aan bruikbare aanpakken, theorieën en tools. Hoe ontwikkel je kennis, om vanuit Blended Learning de lessen en leeropbrengsten voor leraren te verbeteren? En dan expliciet vanuit methodes en mogelijkheden.

6. Toekomstgericht onderwijs

Actief

Het doel van dit Kennislab is om te kijken welke elementen uit het Leerlab, het Leerlab tot een succes maken. En hoe vertalen wij deze elementen uit het Leerlab naar de curricula van alle (tweedegraads) lerarenopleidingen?