Kennislabs

Scholen hebben te maken met complexe uitdagingen om het onderwijs toekomstbestendig te maken. In hybride kennislabs van opleiders, onderzoekers, leraren en schoolleiders werken we binnen SPRONG Voorwaarts op een onderzoeksmatige wijze aan praktische oplossingen voor deze vraagstukken. Maak kennis met onze kennislabs.

1. Didactiek van het levensecht/authentiek leren

Actief

Dit Kennislab onderzoekt in hoeverre er vanuit ieders specifieke school- en opleidingscontext voldoende gemeenschappelijkheid en afbakening te vinden is op het authentiek-, levensecht- en buitenschools leren.

2. Stuurkracht/agency van leraren in de context van onderwijsinnovaties

Actief

Dit Kennislab onderzoekt hoe de stuurkracht van leraren kan worden versterkt in interactie met hun omgeving.

3. Formatief evalueren/feedback geven PO en VO

Actief

In het Kennislab formatief evalueren staat het ontwerpen van (een deel van) het cyclische proces van formatief evalueren centraal. Het Kennislab ontwerpt vanuit deze focus één of meer tools die docenten of leerlingen/studenten kunnen inzetten als hulpmiddel in het proces van formatief evalueren.

4. De rol van de docent in onderwijs waarbij de leerling en niet het systeem centraal staat

Actief

Vanuit de literatuur geeft dit Kennislab invulling aan het didactisch, pedagogisch en vakinhoudelijk repertoire dat een docent nodig heeft om de leerling centraal te stellen in zijn onderwijs en vervolgens wordt er vanuit dit overzicht een praktische vertaling gemaakt.

5. Bevorderen kansengelijkheid PO/VO/MBO

Actief

Dit Kennislab richt zich op het beantwoorden van vragen. Op grond hiervan ontwikkelen de deelnemers producten die lerarenopleiders concrete handvatten bieden voor in het curriculum om leraren in opleiding voor te bereiden op hun rol in het bevorderen van gelijke kansen voor alle leerlingen.