Kennislabs

Scholen hebben te maken met complexe uitdagingen om het onderwijs toekomstbestendig te maken. In hybride kennislabs van opleiders, onderzoekers, leraren en schoolleiders werken we binnen SPRONG Voorwaarts op een onderzoeksmatige wijze aan praktische oplossingen voor deze vraagstukken. Maak kennis met onze kennislabs.

Kennislabs schooljaar 23/24

1. Studentbegeleiding in een flexibel curriculum

Actief

Dit kennislab richt zich op manieren waarop opleiders (vanuit de opleiding en vanuit de scholen) studenten kunnen begeleiden in een flexibel curriculum. Vanuit een gezamenlijke vraagarticulatie wordt gewerkt aan een product dat in de praktijk van de opleiding benut kan worden.

2. Moreel Burgerschap

Actief

Om aanstaande leraren te ondersteunen met ervaringen van burgerschap is een reflectietool ontwikkeld die ingaat waar het bij burgerschap over gaat en reflectie erop stimuleert.

3. Doorwerking van lerende netwerken in relatie tot onderwijsinnovatie

Actief

In dit kennislab willen we op zoek naar manieren waarop we de doorwerking van lerende netwerken in relatie tot onderwijsinnovatie kunnen vergroten.

4. Inductie, begeleiden van startende leraren

Actief

Het doel van dit kennislab is niet het ontwikkelen van nieuw materiaal, maar juist te starten vanuit alle goede voorbeelden en materialen die er vanuit het project Begeleiding Startende Leraren al liggen.

5. Ontwerpen voor eigentijds onderwijs

Actief

In dit kennislab gaan we vanuit de methodiek ‘design thinking’ samen aan de slag om ontwerpen te maken die bijdragen aan het realiseren van eigentijds onderwijs.

6. Diversiteit en inclusie

Actief

We ontwikkelen in dit lab een tool waarmee we oog kunnen hebben voor eerste generatie studenten en de manier waarop we hen (onbewust) benaderen. De tool richt zich op observatie van gedrag van opleiders en het onderzoeken van de beoordelingen en feedback die deze studenten ontvangen.

7. Onderwijsmateriaal ontwerpen door docenten

Actief

In dit Kennislab gaan we op zoek naar didactische handvatten die docenten helpen bij het ontwikkelen van constructivistisch onderwijsmateriaal.

8. Onderwijs en sociaal ondernemerschap

Actief

In dit lab willen wij via spelervaring pabo-studenten de betekenis van sociaal ondernemerschap bijbrengen. Dit implementatielab bouwt voort op een kennislab, waarin een eerste prototype van het spel ontwikkeld is. De doorontwikkeling en het uittesten van het spel zal centraal staan.

9. Stuurkracht/agency van leraren in de context van onderwijsinnovaties

Inactief

Dit Kennislab onderzoekt hoe de stuurkracht van leraren kan worden versterkt in interactie met hun omgeving.

Kennislabs schooljaar 22/23

1. Burgerschap en morele oriëntatie

Inactief

Werken aan moreel burgerschap in het onderwijs: hoe bereid je leerlingen daarop voor? Wat vraagt dat dan van de leerling, de onderwijsprofessional, de content, de organisatie en het (school)beleid?

2. Sociaal ondernemerschap

Inactief

In dit kennislab willen we een tool(kit) ontwikkelen voor studenten die deelnemen aan internationale reizen (bijv. aan Crossing Borders)

3. Veranderende rol leraren

Inactief

De rollen en taken van leraren in toekomstgericht onderwijs ziet er anders uit, denk aan didactisch coachen, ontwerpen, teamspeler zijn. Wat betekent dit voor je professionele identiteit? Hoe kan je het leren omgaan met nieuwe rollen begeleiden?

4. Collectief leren

Inactief

Hoe zorgen we ervoor dat leraren in teams echt van elkaar leren? Hoe zorgen we dat de kwaliteit van samenwerking hoog is?

Kennislabs schooljaar 21/22

1. Didactiek van het levensecht/authentiek leren

Inactief

Dit Kennislab onderzoekt in hoeverre er vanuit ieders specifieke school- en opleidingscontext voldoende gemeenschappelijkheid en afbakening te vinden is op het authentiek-, levensecht- en buitenschools leren.

2. Stuurkracht/agency van leraren in de context van onderwijsinnovaties

Inactief

Dit Kennislab onderzoekt hoe de stuurkracht van leraren kan worden versterkt in interactie met hun omgeving.

3. Formatief evalueren/feedback geven PO en VO

Inactief

In het Kennislab formatief evalueren staat het ontwerpen van (een deel van) het cyclische proces van formatief evalueren in relatie tot zelfregulatie centraal. Het Kennislab ontwerpt vanuit deze focus één of meer tools die docenten of leerlingen/studenten kunnen inzetten als hulpmiddel in het proces van formatief evalueren.

4. De rol van de docent in onderwijs waarbij de leerling en niet het systeem centraal staat

Inactief

Vanuit de literatuur geeft dit Kennislab invulling aan het didactisch, pedagogisch en vakinhoudelijk repertoire dat een docent nodig heeft om de leerling centraal te stellen in zijn onderwijs en vervolgens wordt er vanuit dit overzicht een praktische vertaling gemaakt.

5. Bevorderen kansengelijkheid PO/VO/MBO

Inactief

Dit Kennislab richt zich op het beantwoorden van vragen. Op grond hiervan ontwikkelen de deelnemers producten die lerarenopleiders concrete handvatten bieden voor in het curriculum om leraren in opleiding voor te bereiden op hun rol in het bevorderen van gelijke kansen voor alle leerlingen.

Kennislabs schooljaar 20/21

1. Didactisch coachen

Inactief

Het ontwikkelen van kennis over hoe docenten vanuit een coachende rol de ontwikkeling van leerlingen kunnen stimuleren. En op welke manier kan een docent zich ontwikkelen tot een meer coachende docent?

2. Ontwikkeling van een lerende organisatie

Inactief

Het Playmakersmodel als kader om te werken aan de ontwikkeling van een lerende organisatie. Gespreid leiderschap, het ontwikkelen en benutten van expertise, het geven van feedback en reflectieve dialoog zijn hierbij belangrijke elementen.

3. Professionele identiteit van leraren (in-opleiding)

Inactief

De professionele identiteit van de leraar in een veranderende onderwijscontext staat centraal. Welk effect hebben veranderingen in het onderwijs op de professionele identiteit van de leraar?

4. Coachen in een innovatieve leeromgeving

Inactief

Het onderwijs van de toekomst vraagt andere, innovatieve leeromgevingen. Wat vraagt dit van de competenties van docenten om studenten te coachen? En wat zijn de verwachtingen van studenten rond de begeleiding van docenten?

5. Blended Learning

Inactief

Blended Learning bevat een scala aan bruikbare aanpakken, theorieën en tools. Hoe ontwikkel je kennis, om vanuit Blended Learning de lessen en leeropbrengsten voor leraren te verbeteren? En dan expliciet vanuit methodes en mogelijkheden.

6. Toekomstgericht onderwijs

Inactief

Het doel van dit Kennislab is om te kijken welke elementen uit het Leerlab, het Leerlab tot een succes maken. En hoe vertalen wij deze elementen uit het Leerlab naar de curricula van alle (tweedegraads) lerarenopleidingen?