Toekomstgerichte innovaties in het onderwijs

SPRONG Voorwaarts krijgt subsidie uit de regeling SPRONG –Educatief.

Kennislabs

Scholen hebben te maken met complexe uitdagingen om het onderwijs toekomstbestendig te maken. In hybride kennislabs van opleiders, onderzoekers, leraren en schoolleiders werken we binnen SPRONG Voorwaarts op een onderzoeksmatige wijze aan praktische oplossingen voor deze vraagstukken. Maak kennis met onze kennislabs.

Naar onze kennislabs

SPRONG Voorwaarts

Leren en ontwikkelen voor toekomstgericht onderwijs

Sprong Voorwaarts is een anders georganiseerd netwerk van onderwijsmensen. Met oog voor eigenheid en gelijkwaardigheid werken we samen aan toekomstgericht onderwijs. We organiseren kennislabs rondom vier domeinen: anders zijn, anders doen, anders organiseren en anders sturen. Kennislabs waarin we creëren, ontwerpen, onderzoeken en leren met de onderwijspraktijk en de omgeving. De kennislabs starten in september 2020. De opbrengsten, inzichten en ervaringen delen we via deze website.

Kennislabs

Scholen hebben te maken met complexe uitdagingen om het onderwijs toekomstbestendig te maken. In hybride kennislabs van opleiders, onderzoekers, leraren en schoolleiders werken we binnen SPRONG Voorwaarts op een onderzoeksmatige wijze aan praktische oplossingen voor deze vraagstukken. Maak kennis met onze kennislabs.

1. Studentbegeleiding in een flexibel curriculum

Actief

Dit kennislab richt zich op manieren waarop opleiders (vanuit de opleiding en vanuit de scholen) studenten kunnen begeleiden in een flexibel curriculum. Vanuit een gezamenlijke vraagarticulatie wordt gewerkt aan een product dat in de praktijk van de opleiding benut kan worden.

2. Moreel Burgerschap

Actief

Om aanstaande leraren te ondersteunen met ervaringen van burgerschap is een reflectietool ontwikkeld die ingaat waar het bij burgerschap over gaat en reflectie erop stimuleert.

3. Doorwerking van lerende netwerken in relatie tot onderwijsinnovatie

Actief

In dit kennislab willen we op zoek naar manieren waarop we de doorwerking van lerende netwerken in relatie tot onderwijsinnovatie kunnen vergroten.

4. Inductie, begeleiden van startende leraren

Actief

Het doel van dit kennislab is niet het ontwikkelen van nieuw materiaal, maar juist te starten vanuit alle goede voorbeelden en materialen die er vanuit het project Begeleiding Startende Leraren al liggen.

5. Ontwerpen voor eigentijds onderwijs

Actief

In dit kennislab gaan we vanuit de methodiek ‘design thinking’ samen aan de slag om ontwerpen te maken die bijdragen aan het realiseren van eigentijds onderwijs.

6. Diversiteit en inclusie

Actief

We ontwikkelen in dit lab een tool waarmee we oog kunnen hebben voor eerste generatie studenten en de manier waarop we hen (onbewust) benaderen. De tool richt zich op observatie van gedrag van opleiders en het onderzoeken van de beoordelingen en feedback die deze studenten ontvangen.

7. Onderwijsmateriaal ontwerpen door docenten

Actief

In dit Kennislab gaan we op zoek naar didactische handvatten die docenten helpen bij het ontwikkelen van constructivistisch onderwijsmateriaal.

8. Onderwijs en sociaal ondernemerschap

Actief

In dit lab willen wij via spelervaring pabo-studenten de betekenis van sociaal ondernemerschap bijbrengen. Dit implementatielab bouwt voort op een kennislab, waarin een eerste prototype van het spel ontwikkeld is. De doorontwikkeling en het uittesten van het spel zal centraal staan.

9. Stuurkracht/agency van leraren in de context van onderwijsinnovaties

Inactief

Dit Kennislab onderzoekt hoe de stuurkracht van leraren kan worden versterkt in interactie met hun omgeving.