Toekomstgerichte innovaties in het onderwijs

SPRONG Voorwaarts krijgt subsidie uit de regeling SPRONG –Educatief.

Kennislabs

Scholen hebben te maken met complexe uitdagingen om het onderwijs toekomstbestendig te maken. In hybride kennislabs van opleiders, onderzoekers, leraren en schoolleiders werken we binnen SPRONG Voorwaarts op een onderzoeksmatige wijze aan praktische oplossingen voor deze vraagstukken. Maak kennis met onze kennislabs.

Naar onze kennislabs

SPRONG Voorwaarts

Leren en ontwikkelen voor toekomstgericht onderwijs

Sprong Voorwaarts is een anders georganiseerd netwerk van onderwijsmensen. Met oog voor eigenheid en gelijkwaardigheid werken we samen aan toekomstgericht onderwijs. We organiseren kennislabs rondom vier domeinen: anders zijn, anders doen, anders organiseren en anders sturen. Kennislabs waarin we creëren, ontwerpen, onderzoeken en leren met de onderwijspraktijk en de omgeving. De kennislabs starten in september 2020. De opbrengsten, inzichten en ervaringen delen we via deze website.

Kennislabs

Scholen hebben te maken met complexe uitdagingen om het onderwijs toekomstbestendig te maken. In hybride kennislabs van opleiders, onderzoekers, leraren en schoolleiders werken we binnen SPRONG Voorwaarts op een onderzoeksmatige wijze aan praktische oplossingen voor deze vraagstukken. Maak kennis met onze kennislabs.

1. Burgerschap en morele oriëntatie

Actief

Werken aan moreel burgerschap in het onderwijs: hoe bereid je leerlingen daarop voor? Wat vraagt dat dan van de leerling, de onderwijsprofessional, de content, de organisatie en het (school)beleid?

2. Sociaal ondernemerschap

Actief

In dit kennislab willen we een tool(kit) ontwikkelen voor studenten die deelnemen aan internationale reizen (bijv. aan Crossing Borders)

3. Veranderende rol leraren

Actief

De rollen en taken van leraren in toekomstgericht onderwijs ziet er anders uit, denk aan didactisch coachen, ontwerpen, teamspeler zijn. Wat betekent dit voor je professionele identiteit? Hoe kan je het leren omgaan met nieuwe rollen begeleiden?

4. Collectief leren

Actief

Hoe zorgen we ervoor dat leraren in teams echt van elkaar leren? Hoe zorgen we dat de kwaliteit van samenwerking hoog is?