Eerste bijeenkomst Kennislab 5. Bevorderen kansengelijkheid PO/VO/MBO

Op maandag 27 september 2021 is het Kennislab ‘Kansengelijkheid bevorderen in het PO/VO/MBO’ van start gegaan met een hybride bijeenkomst. Na de eerste kennismaking met elkaar, zijn de deelnemers het thema kansengelijkheid verder gaan verkennen. Het kennislab ziet kansengelijkheid als volgt: leerlingen met dezelfde capaciteiten verdienen dezelfde kansen, ongeacht omgevingsfactoren zoals SES. De deelnemers hebben gesproken over de stand van zaken rondom kansengelijkheid in de eigen onderwijssector en hebben een eerste verkenning gedaan van welke kennis, vaardigheden en houdingsaspecten nodig zijn voor leraren om kansengelijkheid te bevorderen. Vervolgens heeft elke deelnemer zijn eigen leervragen omtrent het bevorderen van kansengelijkheid opgeschreven en aangegeven welke expertise hij of zij al bezit. Op deze manier kunnen we in kaart brengen welke expertise we al in huis hebben om de leervragen te beantwoorden en voor welke leervragen we nog op zoek moeten naar literatuur en/of naar experts van buiten. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.