Werkwijze

Scholen hebben te maken met complexe uitdagingen om het onderwijs toekomstbestendig te maken. In hybride kennislabs van opleiders, onderzoekers, leraren en schoolleiders werken we binnen SPRONG Voorwaarts op een onderzoeksmatige wijze aan praktische oplossingen voor deze vraagstukken. Onze kennislabs bestaan uit minimaal 6 tot maximaal 10 deelnemers, afkomstig van de verschillende partners. Uitgangspunten bij het werken in kennislabs zijn:

  • Gelijkwaardigheid staat voorop
  • Herkennen en erkennen van elkaars kwaliteiten
  • Elkaars kwaliteiten benutten

Ieder kennislab richt zich op een vraagstuk binnen een van de vier thema’s: anders doen, anders zijn, anders organiseren, anders leidinggeven. De deelnemers gaan volgens een vaste methodiek met dit vraagstuk aan de slag. Daarbij wordt toegewerkt naar een opbrengst, zoals een tool, een praktische toepassing of een praktijkvoorbeeld. De methodiek bestaat uit acht bijeenkomsten van 2 uur met een vaste structuur en is ontwikkeld door Fontys Hogeschool Kind en Educatie, in samenwerking met de Open Universiteit. Er zijn elementen van scrum en design thinking in verwerkt en inzichten uit onderzoek naar teamleren en netwerkleren. De focus is tweeledig:

  • Samenwerken en leren (proces)
  • Ontwerpen (product) met een methodische aanpak

Lees hier het artikel ‘De werking van kennislabs in de praktijk: succesfactoren en knelpunten’.

Kennisbijeenkomsten

Om als consortiumpartners elkaars expertise te leren kennen en kennis te delen ontmoeten we elkaar minstens twee keer per jaar in een kennisbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten delen we de bevindingen uit de kennislabs maken we nieuwe plannen.

Kennisregisseur

Elk kennislab wordt begeleid door een kennisregisseur. Deze kennisregisseur is getraind om de methodiek van samen werken en leren toe te passen. Maak kennis met onze kennisregisseurs:

Kennisregisseur

Fontys Lerarenopleiding Sittard

Helma de Keijzer

h.dekeijzer@fontys.nl

Kennisregisseur

Marnix Academie

Abdoellah Ghzili

a.ghzili@hsmarnix.nl

Kennisregisseur

Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Barbara Roosken

b.roosken@fontys.nl

Kennisregisseur

Stichting ACT

Dagmar Blom

Dagmar@stichtingact.nl