Zoek in kennisbank

Types
14 resultaten
Publicaties & links

Samen onderzoekend werken in een consortium van onderwijs- en onderzoeksprofessionals

Samenwerking tussen onderwijsprofessionals en onderzoekers, wanneer loopt die nou goed, met opbrengsten voor praktijk en wetenschap? Dit artikel beschrijft hoe het consortium Tools voor Teamleren de onderzoekende samenwerking tussen onderwijs- en onderzoeksprofessionals in 2019-2022 heeft vormgegeven en wat het in de loop der jaren daaruit heeft geleerd.

Praktijkvoorbeelden & interviews

Praktijkvoorbeeld | Xpect Primair: Benutten van expertise in de lerende organisatie

Sinds januari 2023 is vanuit een fusie tussen de kinderopvanggroep en vier onderwijsbesturen, waaronder Xpect Primair, een kinderopvangorganisatie ontstaan: Xpect Kinderopvang met zo’n 40 verschillende kinderopvanglocaties. Om kinderen optimaal te laten ontwikkelen is niet alleen een prettige, veilige en duurzame leeromgeving nodig, maar ook een goede samenwerking tussen school, ouders en andere partijen.

Praktijkvoorbeelden & interviews

Praktijkvoorbeeld | Bovenschoolse leernetwerken van SKOzoK succesvol

SKOzoK is een stichting voor onderwijs en kinderopvang met 28 basisscholen en 25 kinderopvanglocaties. Daarnaast heeft SKOzoK één basisschool voor speciaal basisonderwijs en één azc-school. Maartje Weterings vertelt over de toenemende mate van bovenschoolse samenwerking in leernetwerken.

Praktijkvoorbeelden & interviews

Praktijkvoorbeeld | Inspiratiemakelaars bij Cadans Primair

In het kader van de versterking van de lerende organisatie vindt Cadans Primair het belangrijk dat leerkrachten bij elkaar inspiratie kunnen opdoen en kunnen leren van elkaar. Vooral het kijken in de keuken van de ander, is een wens die veel leerkrachten hebben. Maar hoe faciliteer je dat als bestuur?

Publicaties & links

Kennistafel effectief leesonderwijs: inventarisatie initiatieven

Ten behoeve van de inventarisatie van de kennistafel Effectief leesonderwijs heeft een expert- en veldraadpleging plaatsgevonden en is een aanvullende zoekopdracht uitgevoerd. Deze informatieverzameling heeft geleid tot een lijst van 149 unieke initiatieven die vervolgens gebundeld zijn om zo een overzicht te maken. Dit rapport beschrijft de werkwijze en uitkomsten van de inventarisatie.

Publicaties & links

Visiestuk | Kennistafel effectief leesonderwijs

In het visiestuk Beter leesonderwijs: van weten naar doen! legt de Kennistafel Effectief Leesonderwijs een raamwerk neer voor goed leesonderwijs en voor de acties die nodig zijn om de voorwaarden voor goed leesonderwijs te realiseren. Het visiestuk is de opbrengst van het eerste jaar van de kennistafel.

Publicaties & links

Handreiking | Regionale Kennisagenda

De Regionale Kennisagenda’s én de ondersteuning daarvan zijn volop in beweging. Vanuit het Programma Versterking Kennisinfrastructuur is er een handreiking met concrete handvatten (in concept) ontwikkeld, waarmee lokale initiatieven samen deze lerende beweging in kunnen gaan.

Publicaties & links

Brochure | Regionale Kennisagenda

De Regionale Kennisagenda’s én de ondersteuning daarvan zijn volop in beweging. Vanuit het Programma Versterking Kennisinfrastructuur is er een brochure ontwikkeld, waarmee lokale initiatieven samen deze lerende beweging in kunnen gaan.

Publicaties & links

Shortlist | Kennisagenda

Stap 2 van de Kennisagenda is prioriteren. Tijdens online sessies waar 150 onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers hebben deelgenomen is de volgende shortlist opgeleverd.

Publicaties & links

Longlist | Kennisagenda

Stap 1 van de Kennisagenda is het inventariseren van belangrijke onderwijsthema’s. Op basis van een literatuurstudie en het bevragen van meer dan 250 onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers is in april 2021 deze longlist opgeleverd.