Weten wat werkt in de klas

Zoek in kennisbank

Types
32 resultaten
Praktijkvoorbeelden & interviews

Het Vlietland College in Leiden | Taalbeleid is van ons allemaal

Een schoolbrede, vakoverstijgende aanpak en de inzet van zogenoemde ‘taalambassadeurs’ zijn twee in het oog springende kenmerken van het taalbeleid van het Vlietland College in Leiden. Op basis van literatuuronderzoek én onderzoek in de schoolpraktijk, ontwikkelde de school beleid om de leesvaardigheid van leerlingen te verbeteren. Mede dankzij de inspanningen van een taalwerkgroep besteden docenten van alle vakken nu aandacht aan lezen. Lees hier het praktijkvoorbeeld met een wetenschappelijke reflectie van Prof. dr. Roel van Steensel, Hoogleraar Leesgedrag bij Vrije Universiteit Amsterdam.

Publicaties & links

Artikel | Leesonderwijs in het vo

Leesvaardigheid en leesmotivatie zijn al tijden onderwerp van zorg in het onderwijs en de maatschappij. Dat lezen alleen bij het vak Nederlands thuishoort, geldt steeds meer als achterhaald, zo laten de twee scholen zien die in dit artikel aan het woord komen. ‘Wij willen een ‘leesprofielschool’ zijn.’ Één van deze scholen is het Globe College, lid van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs.

Tools & Scans

Scan Outdoor Learning

Hoe ver ben jij of is jullie school met outdoor learning? Deze scan biedt inzicht. Ook bevat het document een stappenplan die je kan helpen om meer buiten les te gaan geven.

Praktijkvoorbeelden & interviews

Meer lezen is essentieel: “Nederlands is het smeermiddel tussen de vakken”

Leesmotivatie, de zin om een boek te pakken en op te gaan in de wereld die geschetst wordt, neemt af. Dat blijkt uit de recente Staat van Onderwijs. Hoe krijg je leerlingen weer aan het lezen? “De crux is dat je een link legt met de leefwereld van je leerlingen.” Aan het woord is Didy Pijpker, docent Nederlands aan de Rutger Kopland School in Siddeburen. Waarom is het zo belangrijk om de leesmotivatie en de leesvaardigheid te verhogen?

Video's & podcasts

Webinar Didactief over diep lezen

Het begrijpend leesniveau van Nederlandse leerlingen daalt hard. Wat kunnen we doen om het tij te keren? In dit webinar geven hoogleraar Eliane Segers (UT) en leerkracht en leesexpert Heleen Bührs (Alan Turingschool) je inzichten uit wetenschap en praktijk. Vol concrete tips waarmee je direct aan de slag kunt op je eigen school.

Video's & podcasts

Webinar | Kwaliteitswaaier Effectief Onderwijs in Begrijpend Lezen: In de praktijk

In dit webinar geven hogeschool hoofddocent en voorzitter Kennistafel Mirjam Snel en leraren Eline Klaassen (Maasplein, po) en Caroline Wisse (Globe, vo), onder begeleiding van dagvoorzitter Bart Staijen, je inzichten uit wetenschap en praktijk over effectief leesonderwijs.

Publicaties & links

Eindrapportage iXperium Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO

Deze eindrapportage laat zien dat de vier jaar in de onderzoekswerkplaats hebben ertoe geleid dat scholen deze andere manier van onderwijs ontwikkelen omarmen en willen doorgaan op de ingezette weg. De onderwijsvernieuwing is nog niet klaar en vraagt blijvende aandacht, doorontwikkeling en organisatieverandering.

Publicaties & links

Kwaliteitswaaier | Effectief Onderwijs in Begrijpend Lezen

Deze kaarten beschrijven wat effectief leesonderwijs betekent voor de vier verschillende rollen in het onderwijs. De kaarten kunnen niet los van elkaar gezien worden. Juist de samenhang van de kaarten maakt leesonderwijs effectief. We spreken daarom niet van losse kwaliteitskaarten, maar van samenhangende kaarten die gezamenlijk een ‘kwaliteitswaaier’ vormen.

Video's & podcasts

Video | Primoraat Kansengelijkheid door Talentontwikkeling

Maaike Nederstigt werkt als primor bij Openbaar Onderwijs Groningen, met als doel: in het basisonderwijs didactische hulpmiddelen ontwikkelen en de juiste omgeving scheppen, waarmee alle leerlingen in gelijke kansen de mogelijkheid krijgen om hun talenten te ontdekken, ontwikkelen en benutten.

Video's & podcasts

Webinar | Leesmotivatie

Hoe zorg je nou dat je leerlingen uit zichzelf hun leesboek pakken, thuis en op school? In dit webinar vertelt hoogleraar Roel van Steensel wat we weten uit onderzoek. Docent Nederlands Caroline Wisse geeft concrete tips uit de praktijk. Zowel nuttig voor po als vo!