Visiestuk | Kennistafel effectief leesonderwijs

In Nederland maken we ons zorgen over de leesontwikkeling en het leesplezier van zowel basisschoolleerlingen als leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ongeveer een kwart van de basisschoolleerlingen lukt het niet om complexere teksten, zoals die in schoolboeken, diepgaand te verwerken. En ook het aandeel middelbare scholieren dat niet het leesniveau haalt dat noodzakelijk is om goed te kunnen functioneren op school en in de maatschappij is toegenomen; in het vmbo loopt dat aandeel zelfs op tot twee derde.

Er is de afgelopen decennia, ook in Nederland, veel wetenschappelijke kennis ontwikkeld over de voorwaarden voor een goede leesontwikkeling en effectief leesonderwijs. Toch leert de ervaring dat deze kennis in het onderwijs nog onvoldoende wordt toegepast.

Visiestuk

In het visiestuk Beter leesonderwijs: van weten naar doen! legt de Kennistafel Effectief Leesonderwijs een raamwerk neer voor goed leesonderwijs en voor de acties die nodig zijn om de voorwaarden voor goed leesonderwijs te realiseren. Het visiestuk is de opbrengst van het eerste jaar van de kennistafel. In het tweede jaar worden de plannen uitgevoerd. Hoe, ook dat lees je in het visiestuk.

Gerelateerde items