Zoek in kennisbank

Types
23 resultaten
Video's & podcasts

Podcast | Samen innoveren in een innovatieteam

Samenwerken aan een innovatief vraagstuk met andere scholen, studenten, onderzoekers, opleiders of mensen uit andere sectoren. Dat kan je veel opleveren! Henderijn Heldens en Anje Ros van het lectoraat Goed leraarschap, Goed leiderschap van Fontys Hogescholen, hebben een methodiek ontwikkeld die je door het proces leidt. In deze podcast Samen Onderzoeken zoomen we samen met Henderijn Heldens, Janou Uebelgönne en Vital Hanssen in op de aanpak, meerwaarde en proces van de innovatieteams.

Praktijkvoorbeelden & interviews

Interview | OK-werkplaats richt zich op interventies Success for All

Alle 13 scholen die deelnemen aan de Werkplaats Onderwijskansen Noord-Nederland, kortweg de ‘OK-werkplaats’, implementeren en onderzoeken interventies van het programma Success for All. “Dat wij uitgaan van Success for All, maakt dat onze werkplaats sterk evidence based functioneert.”

Praktijkvoorbeelden & interviews

Praktijkverhaal | Onderzoek doen in een Teacher Design Team

De Werkplaats Onderwijskansen Arnhem – Nijmegen (WOAN) is een van de vier werkplaatsen die zich richten op het thema ‘Kansengelijkheid’. Sinds 2019 voeren dertien Arnhemse en Nijmeegse po-scholen hun eigen onderzoek uit volgens het Teacher Design Thinking model. Zij worden hierbij ondersteund door een onderzoeker. Hoe pakt deze werkplaats het aan?

Praktijkvoorbeelden & interviews

Interview | Samen onderzoekend ontwerpen in de werkplaats ‘Gepersonaliseerd leren met ict’

In de Werkplaats Onderwijsonderzoek ‘Gepersonaliseerd leren met ict’ voeren scholen en kennisinstellingen in de regio Arnhem-Nijmegen sinds het voorjaar van 2019 samen ontwerponderzoek uit. Vooral op individueel leerkrachtniveau zijn al veel opbrengsten te zien, vertelt Anne-Marieke van Loon, projectleider van de werkplaats.

Praktijkvoorbeelden & interviews

Interview | WOA pleit voor bestaanszekerheid

Sinds 2016 doen leerkrachten en onderzoekers samen onderzoek in de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam. Een succesformule, die op basis van de ervaringen gaandeweg is aangescherpt en verbeterd, vertellen universitair docent Lisa Gaikhorst en hoogleraar Onderwijskunde Monique Volman. Hoe heeft de aanpak zich in de loop der jaren ontwikkeld? En hoe zien zij de toekomst van de werkplaats?

Praktijkvoorbeelden & interviews

Interview | “Kennis delen levert altijd meerwaarde op”

Als uitbreiding van de in 2016 opgerichte Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU), is in schooljaar 2019-2020 op tien Utrechtse basisscholen de Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht – Gelijke Onderwijskansen (WOU-GO) van start gegaan. Projectleider Jarrick Schaap vertelt over de verworvenheden van de afgelopen jaren en over ontwikkelingen in en van de werkplaats.

Praktijkvoorbeelden & interviews

Interview | POINT verbreedt; geografisch én inhoudelijk

Dat het concept van de Werkplaats Onderwijsonderzoek steeds meer terrein wint, zien we in Brabant, waar POINT 013 inmiddels twee equivalenten heeft, namelijk in Eindhoven (POINT 040) en in Den Bosch (POINT 073). Maar er zijn meer mooie ontwikkelingen, vertelt Anouke Bakx, die als wetenschapper vanaf het begin is verbonden aan POINT.

Publicaties & links

Rapport | Werkwijze en opbrengsten van de werkplaatsen onderwijsonderzoek OAB

Dit rapport geeft een eerste beeld van de uitgangssituatie/randvoorwaarden, de ingezette interventies, het verloop van het samenwerkingsproces en een weergave van de waargenomen opbrengsten uit de eerste periode van de vier werkplaatsen onderwijsonderzoek ‘onderwijsachterstandenbeleid’.

Praktijkvoorbeelden & interviews

Interview | Kennistafel verbetert effectiviteit leesonderwijs

De Kennistafel ‘Effectief leesonderwijs’ bestaat uit zo’n dertig onderzoekers en professionals uit po en vo die zich samen buigen over de vraag hoe de kwaliteit en de effectiviteit van het leesonderwijs kunnen worden verbeterd. Drie van hen vertellen vanuit hun eigen perspectief over het belang en de activiteiten van deze Kennistafel: Femke Scheltinga, Betty van Dam en Sharon Martens.

Publicaties & links

Artikel | Samen onderzoekend ontwerpen

De publicatie van onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd Leren met ict in het Primair onderwijs biedt scholen, besturen, lerarenopleiders, onderwijsonderzoekers, be