Zoek in kennisbank

Types
109 resultaten
Publicaties & links

Onderzoeksagenda voor het leesonderwijs

Onderwijs- en onderzoeksprofessionals konden vanaf juni 2023 hun onderzoeksvragen indienen bij de
Kennistafel. Onder begeleiding van drie hoogleraren/onderzoekers – Eliane Segers, Paul van den Broek en Roel van Steensel – hebben zij die input nader toegelicht en de input is vervolgens gevat in deze Onderzoeksagenda.

Publicaties & links

Samen onderzoekend werken in een consortium van onderwijs- en onderzoeksprofessionals

Samenwerking tussen onderwijsprofessionals en onderzoekers, wanneer loopt die nou goed, met opbrengsten voor praktijk en wetenschap? Dit artikel beschrijft hoe het consortium Tools voor Teamleren de onderzoekende samenwerking tussen onderwijs- en onderzoeksprofessionals in 2019-2022 heeft vormgegeven en wat het in de loop der jaren daaruit heeft geleerd.

Praktijkvoorbeelden & interviews

Op onderzoek uit | Eindpublicatie

De VO-raad heeft drie scholen gevolgd die bezig zijn met een ontwikkeling richting meer kennisgedreven werken: het Citadel College (Nijmegen), het Dr. Mollercollege (Waalwijk) en Stichting Openbaar Onderwijs Groningen. Ze keken mee met schoolleiders, onderzoekscoördinatoren en docenten, op drie momenten: aan het begin van het schooljaar, halverwege en bijna aan het einde. Als eerste heeft […]

Publicaties & links

Artikel | Leesonderwijs in het vo

Leesvaardigheid en leesmotivatie zijn al tijden onderwerp van zorg in het onderwijs en de maatschappij. Dat lezen alleen bij het vak Nederlands thuishoort, geldt steeds meer als achterhaald, zo laten de twee scholen zien die in dit artikel aan het woord komen. ‘Wij willen een ‘leesprofielschool’ zijn.’ Één van deze scholen is het Globe College, lid van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs.

Tools & Scans

Scan Outdoor Learning

Hoe ver ben jij of is jullie school met outdoor learning? Deze scan biedt inzicht. Ook bevat het document een stappenplan die je kan helpen om meer buiten les te gaan geven.

Publicaties & links

Handreiking | Werken met bovenschoolse leerteams

Deze handreiking over het werken met bovenschoolse leerteams gaat in op het belangrijkste doel van bovenschoolse professionaliseringsteams: dat experts van elkaar leren en dat zij hun expertise onderhouden, uitwisselen en doorontwikkelen.

Publicaties & links

Onderzoeksmatig implementeren en professionaliseren

In regio Den Bosch starten verschillende scholen in september 2023 met een ontwerpteam van leraren. De werkwijze van het ontwerpteam is gebaseerd op ‘design thinking’: ontwerpgericht denken.

Publicaties & links

Katern | Het belang van Outdoor Learning

Outdoor Learning biedt kinderen de mogelijkheid om op een actieve manier te leren van ervaringen in de natuur. In deze katern vind je achtergrondinformatie en praktische tips.

Publicaties & links

Handreiking | Spiegelkaarten inzetten in gesprekken tussen bestuur en directeuren

Om samen met directeuren systematisch te werken aan de ontwikkeling van een lerende organisatie, kunnen besturen de ‘Spiegelkaarten Lerende Organisatie’ inzetten in gesprekken met (één of meer) directeuren, zoals ontwikkelgesprekken of een directeurenberaad.

Publicaties & links

Verslag | Topoverleg Leesonderwijs

Op woensdag 19 april 2023 vond het Topoverleg Leesonderwijs plaats bij het Pouwer College in Utrecht. Deze middag verzamelden organisaties die bijdragen aan beter leesonderwijs zich bij het Pouwer College om te bespreken hoe tot een gemeenschappelijke aanpak te komen.