Wat is dat eigenlijk, onderzoekend en ontwerpend leren?

In algemene zin zou je kunnen zeggen dat onderzoekend en ontwerpend leren als doel heeft om kinderen kwaliteiten te laten ontwikkelen die samenhangen met de nieuwsgierige, toetsende en probleemoplossende manier van werken van onderzoekers en ontwerpers. Het gaat daarbij om een samenhangende ontwikkeling van kennis, concepten, vaardigheden en houdingen. Leerlingen worden door de leraar gestimuleerd te denken en zich te gedragen als nieuwsgierige, kritische en creatieve onderzoekers en/of ontwerpers. In de tegeltjes bij dit onderwerp gaan we dieper in op allerlei aspecten en vraagstukken die horen bij onderzoekend en ontwerpend leren. Voor een breed overzicht daarbij vind je hier alvast een basisdocument over de didactiek voor onderzoekend en ontwerpend leren in het primair onderwijs door Marja van Graft en Pierre Kemmers.