Alle leerlingen kunnen onderzoeken en ontwerpen

Vaak wordt gedacht dat vooral begaafde kinderen baat hebben bij onderzoekend en ontwerpend leren. Niets is minder waar. Ook voor kinderen die lager scoren op de standaardtoetsen en leerlingen in het speciaal basisonderwijs (SBO) zijn O&O activiteiten leerzaam en aantrekkelijk. Zij bloeien op als ze op hun eigen niveau onderzoek kunnen doen naar dingen waar ze nieuwsgierig naar zijn. Juist omdat het bij onderzoekend en ontwerpend leren niet gaat om ‘het goede antwoord’, is het zowel voor begaafde als voor minder begaafde leerlingen een prachtige manier van leren.

Alle kinderen groeien

Onderzoekend en ontwerpend leren levert ook leerlingen die minder cognitief begaafd zijn veel op: ze beleven er plezier aan en het versterkt hun motivatie en de betrokkenheid bij hun eigen leren. Ook komen deze leerlingen bij O&O activiteiten vaak beter tot hun recht doordat er talenten zichtbaar worden die bij de gangbare leeractiviteiten verborgen blijven. Dat geeft het zelfvertrouwen en zelfbeeld van deze kinderen vaak een enorme boost.

Álle kinderen groeien als ze de kans krijgen om op hun eigen niveau vanuit nieuwsgierigheid aan de slag te kunnen gaan met hun eigen vragen en als ze waardering krijgen voor hun eigen manier van denken. Daarom is het belangrijk dat er ook in het speciaal onderwijs aandacht is voor onderzoekend en ontwerpend leren.

Aan de slag!

Bekijk de publiekspublicatie over onderzoekend leren in passend onderwijs voor meer inzichten in de begeleiding van deze leerlingen en het interview met Maartje Raijmakers. In het leerplankader Wetenschap & Technologie in het basis- en speciaal onderwijs van SLO vind je veel achtergronden. En in het wetenschappelijke artikel over hogere-orde denken met laag-presterende leerlingen lees je dat deze leerlingen inderdaad goed met dit soort opdrachten uit de voeten kunnen. Daarnaast vind je inspiratie in twee artikelen over O&O met kleuters. En tot slot vind je bij deze tegel een mooi instructief artikel over hogere-orde denken en excellentiebevordering.