Professionaliseren

Het belang van onderzoekend en ontwerpend leren en wetenschap en technologie in het onderwijs is groot en lijkt alleen maar toe te nemen. De afgelopen twee decennia is er dan ook steeds meer aandacht geweest voor deze onderwerpen. De overheid heeft flink geïnvesteerd in projecten waarmee het primair onderwijs W&T kon inbedden in het curriculum en waarmee leerkrachten konden worden geprofessionaliseerd om O&O en W&T in hun lessen te implementeren. Ten opzichte van omliggende landen besteden Nederlandse basisscholen echter nog steeds relatief weinig aandacht aan deze thematiek.

Handelingsverlegenheid

Een belangrijke reden daarvoor, die vaak wordt genoemd, is de ‘handelingsverlegenheid’ van leerkrachten bij dit soort onderwijs. Veel leerkrachten hebben weinig affiniteit met onderzoeken en ontwerpen, voelen zich minder bekwaam op dit gebied, of hebben een traditioneel beeld van natuurwetenschap en techniek. Dat is jammer en ook onnodig. Op dit deel van de website laten we zien hoe je middels goede professionalisering deze percepties en gevoelens kunt leren ombuigen en geven we veel praktijkvoorbeelden die inspirerend en leerzaam zijn.

Schat aan materiaal

Een andere belangrijke reden voor de lage aandacht voor O&O en W&T in het basisonderwijs is de sterke focus op taal- en rekenonderwijs. Hoewel goede vaardigheden in taal en rekenen van essentieel belang zijn en scholen daar ook op worden beoordeeld, kan onderzoekend en ontwerpend leren juist heel goed gekoppeld worden aan allerlei aspecten van het taal- en rekenonderwijs. Daar is inmiddels veel wetenschappelijke kennis over en die is ook vertaald naar praktijkpublicaties en ingezet in voorbeeldprojecten. In tegel 4 en 5 op dit deel van de website vind je daarover een schat aan materiaal.

Om je alvast een globaal beeld te geven van de visie en aanbevelingen daarbij, vind je hier het advies van de Verkenningscommissie W&T in het basisonderwijs dat in 2013 werd geschreven.

Zes tegels

Deze en andere onderwerpen komen aan bod in zes hoofdthema’s, of ‘tegels’. Daarachter vind je, verdeeld over diverse sub-thema’s, steeds een uitleg en artikelen, materialen, filmpjes, mooie voorbeelden vanuit scholen en interviews met collega’s uit het onderwijs. Alle inhoud is te downloaden vanaf deze website.