Vallen en opstaan

Leraren vinden het vaak spannend om met O&O aan de slag te gaan, omdat het nieuw voor hen is of omdat zij twijfelen of ze de vereiste kennis en vaardigheden wel in huis hebben. Die onzekerheid is begrijpelijk, maar hoeft geen belemmering te zijn. Het belangrijkste is dat je het gewoon gaat doen. In tegel 3 gaven we daar al meer achtergrondinformatie over.

Met vallen en opstaan

Natuurlijk gaat het niet meteen allemaal vlekkeloos, maar daarvan leer je veel. Het is belangrijk te beseffen dat je het eigenlijk niet verkeerd kunt doen en dat je stapje voor stapje, met vallen en opstaan, steeds beter wordt. Je leert van je ervaringen, zeker als je deze deelt met je team en via deze website kun je je samen verder verdiepen. Want het helpt als je je ervaringen – de mooie én de lastige – deelt met collega’s en het aangeeft als je ergens tegenaan loopt waar je hulp bij nodig hebt. Je groeit ook doordat je ziet wat deze manier van werken met de kinderen doet.

Aan de slag!

Dat leerproces aangaan vereist van de leraar een bepaalde mindset: je durft het aan om op deze manier te gaan werken, omdat je weet dat je goed bent in klassenmanagement en vertrouwt op je didactische vaardigheden. Dankzij dat vertrouwen durf je de methodes los te laten en durf je het aan om met de kinderen aan projecten te werken waarvan je de uitkomst niet van tevoren weet. Met die onzekerheden leer je steeds beter omgaan. Het hoofdstuk over mindsets in de klas geeft je praktische tips om zelf een groei mindset te ontwikkelen. Het boekje over de effectieve leraar geeft een algemenere achtergrond over manieren waarop je als leerkracht kunt groeien in je lespraktijk.