Wat is goede OOL professionalisering?

Om een goede OOL-leraar te worden, is het belangrijk dat je je bekwaamt in de OOL-didactiek en dat je jezélf ook onderzoekend en ontdekkend gaat gedragen. Dat leer je niet in een paar bijeenkomsten. Om dat te bereiken is langdurige teamscholing nodig. Hóe lang die scholing precies zou moeten duren, daar verschillen de ideeën van onderzoekers over. De schattingen lopen uiteen van minimaal 14 uur tot wel 80 uur aan professionalisering. Van belang is in ieder geval dat er een substantiële scholing plaatsvindt met liefst ook coaching daarna, dat je daar als team aan deelneemt, zelf actief ervaringen uitwisselt en leerdoelen stelt en dat de professionalisering is ingebed in het schoolbeleid.

In de review studie door Klaas van Veen en anderen, die hier is bijgevoegd, kun je meer lezen over wat werkt bij professionalisering. In de tegeltjes bij dit onderwerp werken we een aantal aspecten verder uit. In een goed professionaliseringstraject werk je in ieder geval als team aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en houdingen, ontwikkel je samen onderwijs en leren de teamleden van en met elkaar!