School

4. Collectief leren

Hoe zorgen we ervoor dat leraren in teams echt van elkaar leren? Hoe zorgen we dat de kwaliteit van samenwerking hoog is? Je kan dit thema bekijken binnen een school, maar ook vanuit sterke boven schoolse netwerken. Hoe zorgen we ervoor dat het proces goed verloopt? Hoe zorgen we dat de scholen hier optimaal van profiteren? Zijn er veel maar verlopen niet altijd optimaal. Handvatten voor proces optimalisering.

Maak kennis met de deelnemers van deze school

Kennisregisseur

Stichting ACT

Dagmar Blom

Dagmar@stichtingact.nl

Deelnemers vanuit de volgende partners sluiten aan:

  • Stichting ACT
  • FLOT
  • FHKE
  • Quadraam
Contactpersoon
Dagmar Blom