Terug naar dossier

Een onderzoekscultuur bevorderen

Over de dimensie

6. Een onderzoekscultuur bevorderen

Een onderzoekscultuur en een nieuwsgierige, onderzoekende houding op alle niveaus dragen eraan bij dat er betere keuzes worden gemaakt bij onderwijsverbetering en innovaties. Professionals met een onderzoekende houding willen zichzelf voortdurend verbeteren, staan open voor andere perspectieven, stellen hun oordeel uit en gaan op zoek naar kennis om hun aannames te onderzoeken. Zij werken aan de onderwijskwaliteit door hun onderwijs te analyseren en hierop te reflecteren. Onderzoeksmatig werken aan onderwijsverbetering houdt in dat de organisatie op een cyclische en systematische manier werkt aan kwaliteitsverbetering, en daarbij gebruikmaakt van bestaande kennis in literatuur en van experts. Een onderzoekscultuur versterkt het eigenaarschap van leerkrachten bij onderwijsverbetering en leidt daardoor tot een betere onderwijskwaliteit.

Spiegelkaarten

Spiegelkaarten

Publicaties & links

Spiegelkaart 6. School | Een onderzoekscultuur bevorderen

Op deze kaart voor schoolleiders en leraren (specialist/teacher leader) is de betreffende dimensie kort omschreven en staan er twee uitdagingen, ofwel weerbarstige aspecten van deze dimensie. Ook staan er op elke spiegelkaart aandachtspunten, suggesties en citaten van scholen.

Publicaties & links

Spiegelkaart 6. Bestuur | Een onderzoekscultuur bevorderen

Op deze kaart voor bestuurders en beleidsmedewerkers is de betreffende dimensie kort omschreven en staan er twee uitdagingen, ofwel weerbarstige aspecten van deze dimensie. Ook staan er op elke spiegelkaart aandachtspunten, suggesties en citaten van besturen.

Meer informatie

Meer informatie

Publicaties & links

Artikel over het belang van evidence-informed innoveren

Onderwijsinnovaties vertrekken vaak vanuit een intuïtief aanvoelen over wat nodig is of vanuit snelle praktische oplossingen. Hierdoor richten acties zich in vele gevallen niet op de dieper gelegen oorzaken of de echte problemen met als resultaat dat veranderenergie verloren gaat en de opbrengsten snel verdampen. Evidence-informed innoveren biedt als systematiek een oplossing, zonder voorbij te gaan aan de expertise van de professional.