Artikel over het belang van evidence-informed innoveren

Onderwijsinnovaties vertrekken vaak vanuit een intuïtief aanvoelen over wat nodig is of vanuit snelle praktische oplossingen. Hierdoor richten acties zich in vele gevallen niet op de dieper gelegen oorzaken of de echte problemen met als resultaat dat veranderenergie verloren gaat en de opbrengsten snel verdampen. Evidence-informed innoveren biedt als systematiek een oplossing, zonder voorbij te gaan aan de expertise van de professional.

Gerelateerde items