Wat moet je weten?

Over de inhouden van OOL-activiteiten hoef je als leraar niet alles te weten. Natuurlijk kun je je van tevoren in het onderwerp verdiepen, erover lezen en collega’s of anderen raadplegen, maar het is niet noodzakelijk dat je heel veel weet over de inhoud van de activiteit. Wél is het belangrijk dat je als OOL-leraar kennis verwerft over dieper leren, dat je leert hoe kinderen leren.

Aan de slag!

In de professionalisering komt bijvoorbeeld aan de orde hoe je het hogere-orde denken van kinderen kunt stimuleren en waarom het belangrijk is dat kinderen zelf vragen formuleren en gelegenheid krijgen om kennis in verschillende contexten toe te passen. In het bijgevoegde uitgebreide document over ‘higher order thinking skills’ vind je in het eerste deel veel uitleg over de aspecten die bij hogere-orde denken horen en hoe dit gerelateerd is aan bekende ontwikkelingspsychologische theorieën, zoals die van Piaget, Vygotsky of Marzano. Ook vind je een document met voorbeeldvragen voor hogere-orde opdrachten. Daarnaast vind je een review studie ‘Teaching for meaningful learning’ waarin onderzoek naar dieper en actief leren op een toegankelijke manier is gebundeld voor het onderwijsveld.

Naast kennis over leren, is het belangrijk dat je je verdiept in de kerndoelen. Leraren maken zich wel eens zorgen of ze de kerndoelen wel halen als ze veel OOL-activiteiten met de kinderen doen. Maar als je de kerndoelen goed kent, kan je deze in OOL-activiteiten op allerlei manieren aan de orde laten komen. Je zet verschillende materialen en opdrachten in waarmee kinderen niet alleen werken aan de kerndoelen van taal en rekenen, maar ook van de andere vakgebieden. Het mooie daarvan is dat de kerndoelen herhaaldelijk, in verschillende contexten aan de orde komen, waardoor de kinderen dieper leren. Het kerndoelenboekje is daarom ook hier bijgevoegd en in de W&T wijzer vind je een koppeling van kerndoelen aan O&O leerdoelen.

Opbrengstenbank