Iedereen kan vragen stellen

Vaak wordt gedacht dat onderzoekend en ontwerpend leren vooral geschikt is voor de begaafdere kinderen. Deze kinderen hebben meer hogere-orde denkvragen en hebben er meer behoefte aan om zelf dingen te onderzoeken en uit te vinden, zo is de veronderstelling. Dit is een misconcept, want álle kinderen hebben daar behoefte aan en ieder kind kan (denk)vragen stellen. Leraren kunnen dan ook met alle kinderen O&O activiteiten doen, ook in het speciaal basisonderwijs.

Opbloeien

Kinderen die niet zo goed scoren op de standaardtoetsen, bloeien op als ze worden uitgenodigd om zelf aan de slag te gaan met onderzoeksactiviteiten en hogere-orde denkvragen, zo blijkt bijvoorbeeld uit de bijgevoegde studie van Zohar en anderen. Het niveau van de vragen en activiteiten is misschien anders dan bij meer begaafde kinderen, maar in de basis doen ze precies hetzelfde en is het net zo leerzaam: kinderen stellen zelf vragen, denken zelf na en komen zelf met oplossingen.

Doordat de eigen vragen van kinderen centraal staan, sluit onderzoekend en ontwerpend leren aan bij de interesses en de talenten van de kinderen. Ook dat maakt dat deze manier van leren voor alle kinderen aantrekkelijk en leerzaam is. Bovendien laten studies zien dat het de taalvaardigheid en het dieper leren van leerlingen kan bevorderen. Voorwaarde is wel dat de leraar goed naar kinderen kijkt: wat vraag jij je af? En wat denk jij nog meer? Ook dat is essentieel voor álle kinderen.