Nieuwsgierigheid van kleuter tot puber

Analoog aan de cognitieve ontwikkeling van opgroeiende kinderen, veranderen het karakter en de inhoud van de vragen die zij stellen. Met het ouder worden en de daarmee gepaard gaande cognitieve ontwikkeling, richten kinderen hun nieuwsgierigheid op andere onderwerpen. Hoewel kinderen onverminderd nieuwsgierig blijven, zien we dat ze tijdens de basisschoolperiode gaandeweg steeds minder (denk)vragen stellen. Dat heeft te maken met onze onderwijscultuur, die kinderen daartoe onvoldoende uitnodigt. Dat is jammer, want alle kinderen – ook kinderen die minder makkelijk leren – vragen zich van alles af en hebben de behoefte om zelf na te denken en dingen te onderzoeken!