Hoe organiseer ik mijn school?

Een nieuwsgierige school durft het onderwijs anders te organiseren. Hoewel veel scholen nog vasthouden aan een traditioneel rooster met aparte vakken, hebben scholen in Nederland veel vrijheid om het onderwijs op eigen wijze vorm te geven. Zo bepaal je als school bijvoorbeeld zelf hoe je het rooster indeelt, welke materialen je gebruikt en in hoeverre de vakken zijn geïntegreerd. Deze vrijheid biedt scholen en leraren veel kansen om onderzoekend en ontwerpend leren vorm te geven en een vraagcultuur in de school te ontwikkelen.

Schoolbreed

Het meest effectief is het als dit schoolbreed gebeurt. Zo zijn er scholen die bijvoorbeeld drie middagen per week vakoverstijgende projecten organiseren, waarin vakken geïntegreerd aan de orde komen. Leerlingen en leraren van verschillende groepen kunnen daarin samenwerken en leren van elkaar. De kinderen onderzoeken, ontdekken, en krijgen volop gelegenheid om hun eigen vragen te stellen en te onderzoeken.

Aan de slag!

Als de school er nog niet aan toe is om dit schoolbreed te organiseren, kunnen leraren in ieder geval een vraagcultuur creëren in hun eigen klas. Dat doe je door op allerlei manieren vakken met elkaar te verbinden, ruimte te geven voor de eigen (denk)vragen van kinderen en door zelf als leraar een nieuwsgierige houding voor te leven. In het artikel over de school als lerende organisatie lees je meer over mogelijke aanpakken. In de brochure over de effectieve leraar zijn een aantal interessante artikelen gebundeld die jou als leerkracht en directeur op weg kunnen helpen.