Ontwikkelagenda | Lerend onderwijs voor een lerend Nederland

Lerend onderwijs voor een Lerend Nederland: de ontwikkelagenda voor een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs. Vanuit de vijf onderwijssectoren is op 21 juni 2018 een intentieverklaring ondertekend. In deze verklaring spraken de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen en VSNU af om zich gezamenlijk in te spannen voor het verbeteren van de kwaliteit en innovatiekracht van het onderwijs door onderwijs en onderzoek nog beter met elkaar te verbinden. In deze ontwikkelagenda staat wat deze partijen samen gaan doen.

Gerelateerde items