Interview | “Kennis delen levert altijd meerwaarde op”

Als uitbreiding van de in 2016 opgerichte Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU), is in schooljaar 2019-2020 op tien Utrechtse basisscholen de Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht – Gelijke Onderwijskansen (WOU-GO) van start gegaan. Projectleider Jarrick Schaap vertelt over de verworvenheden van de afgelopen jaren en over ontwikkelingen in en van de werkplaats. “Er zijn nu dertig Utrechtse scholen die onderzoeksmatig werken, maar ook speelt de werkplaats een steeds prominentere rol in de stad en in de regio.”

Gerelateerde items