Handreiking audits | Tussen scholen binnen een stichting

Deze handreiking is bedoeld voor scholen die willen leren van andere scholen binnen het bestuur om zich te ontwikkelen tot een lerende organisatie. Dat scholen zich tot lerende organisaties ontwikkelen is om de volgende redenen van belang:

  • De organisatie ontwikkelt een cultuur, waarin professionals van elkaar leren, zich professioneel ontwikkelen en de verworven kennis kunnen toepassen.
  • De school kan flexibel inspelen op de veranderende maatschappelijke vragen die aan het onderwijs worden gesteld.
  • De school werkt voortdurend evidence-informed aan kwaliteitsverbetering.
  • Het eigenaarschap voor innovaties wordt laag in de organisatie gelegd.
  • De school creĆ«ert een aantrekkelijke leer- en werkomgeving voor leraren. Dat komt ten goede aan het werven en het behouden van leraren.

De audit is een zeer goede aanpak om te reflecteren op het eigen handelen en feedback te krijgen op de wijze waarop je als school aan de lerende organisatie werkt. Daarnaast is het leerzaam dat je een kijkje krijgt in de keuken van andere scholen.

Gerelateerde items