Artikel | Gelijke kansen voor elk kind

Er is al veel kennis beschikbaar over hoe je gelijke onderwijskansen kunt bevorderen, en hier komen steeds nieuwe inzichten bij. De scholen die betrokken zijn bij de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam boeken successen met het toepassen van deze inzichten en helpen ook om nieuwe kennis te verwerven. Artikel uit de Nationale Onderwijskrant najaar 2020.

Gerelateerde items