Een agenda om onderwijs beter te maken met kennis uit onderzoek

Goed onderwijs voor alle kinderen, dat willen we allemaal. Goed onderwijs nog beter maken, begint met het stellen van goede vragen.

Vragen van leraren, schoolleiders, bestuurders, opleiders, studenten en onderwijsonderzoekers. Vragen uit de onderwijspraktijk waar beschikbare wetenschappelijke kennis een antwoord op kan geven of waar juist nieuwe kennis voor nodig is. Vragen die we alleen kunnen beantwoorden als we hier samen mee aan de slag gaan. Dat doen we met de Regionale Kennisagenda.

Doelgericht

Om te komen tot een Regionale Kennisagenda werken praktijk en onderzoek samen in een regio of rond een thema. De Regionale Kennisagenda brengt focus aan na een kort en doelgericht traject.

Zelf aan de slag?

De Regionale Kennisagenda’s én de ondersteuning daarvan zijn volop in beweging. Vanuit het Programma Versterking Kennisinfrastructuur zijn een brochure en handreiking met concrete handvatten ontwikkeld, waarmee lokale initiatieven samen deze lerende beweging in kunnen gaan.

Animatie

Deze animatie vat kort samen hoe het traject eruit ziet om te komen tot een Regionale Kennisagenda. Een agenda die het onderwijs beter maakt met kennis uit onderzoek.

Rotterdamse scholen starten regionale Kennisagenda

‘Wat hebben de leerlingen in Rotterdam-Zuid nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en welke interventies zijn het meest effectief?’, met deze vragen gaan Rotterdamse scholen aan de slag in een regionale Kennisagenda. Broodnodig, want zo’n driekwart van de scholen in Rotterdam-Zuid heeft te maken met een concentratie van leerlingen met complexe onderwijsbehoeften. 

Daarom hebben de Rotterdamse schoolleiders en schoolbesturen van stichting BOOR, PCBO, RVKO & SIPOR het initiatief genomen om een regionale Kennisagenda te ontwikkelen. Hun ambitie: écht het verschil kunnen maken voor de leerlingen die het meest kwetsbaar zijn. Lees artikel

Naast de Regionale Kennisagenda’s is er ook een Landelijke Kennisagenda voor het onderwijs. De Landelijke Kennisagenda wordt samengesteld in nauwe samenwerking met onderzoekers en onderwijsprofessionals. Meer weten? Maak kennis met de Landelijke Kennisagenda.