Kennisagenda voor het onderwijs

Wat houdt het initiatief in?

Op de Kennisagenda voor het onderwijs staan de belangrijkste thema’s die van belang zijn om in het po, vo en mbo kwalitatief hoogstaand onderwijs te kunnen (blijven) bieden. Ook wordt de kennis beschreven die nodig is voor de verdere versterking van het onderwijs op het gebied van die thema’s. De Kennisagenda bevat artikelen, praktische handreikingen en tools en geeft een overzicht van lopende en uitgevoerde onderzoeksprojecten en initiatieven. Bij de ontwikkeling van de Kennisagenda worden drie stappen doorlopen:
  • Inventariseren Belangrijke onderwijsthema’s worden op longlist gezet
  • Prioriteren Brede groep professionals en onderzoekers prioriteert thema’s en stelt shortlist vast.
  • Uitwerken Onderwijsprofessionals en onderzoekers werken gezamenlijk thema’s uit: welke kennis is er al over dit thema en welke kennis dient ontwikkeld te worden?

Waar zijn jullie trots op?

De Kennisagenda wordt samengesteld in nauwe samenwerking met onderzoekers en onderwijsprofessionals. Wie wil kan meedenken over de onderwerpen die een plek moeten krijgen op de Kennisagenda voor het onderwijs. Onderwijsprofessionals en onderzoekers kunnen zich aanmelden op de website.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

De Kennisagenda helpt scholen en onderwijsprofessionals in po, vo en mbo om wetenschappelijke kennis en onderbouwde instrumenten te vinden om het onderwijs te verbeteren.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

De ontwikkeling van de Kennisagenda is begin 2021 van start gegaan. In de maanden februari en maart 2021 wordt de longlist samengesteld (stap 1). Daarna zullen de stappen 2 en 3 worden uitgevoerd.

Partners

  • NRO
  • Vele onderzoekers en onderwijsprofessionals

Kennisbank

Publicaties & links

Shortlist | Kennisagenda

Stap 2 van de Kennisagenda is prioriteren. Tijdens online sessies waar 150 onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers hebben deelgenomen is de volgende shortlist opgeleverd.

Publicaties & links

Longlist | Kennisagenda

Stap 1 van de Kennisagenda is het inventariseren van belangrijke onderwijsthema’s. Op basis van een literatuurstudie en het bevragen van meer dan 250 onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers is in april 2021 deze longlist opgeleverd.

Logo: Kennisagenda voor het onderwijs
Adres
Laan van Nieuw Oost-Indië 300
2593 CE Den Haag
Contactpersoon
Dr. José Mulder (NRO)