Handreiking ‘Lesgeven vanuit hoge verwachtingen’

In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) ontwikkelden onderzoekers en leerkrachten de afgelopen drie jaar samen op onderzoek gebaseerde aanpakken/interventies die bijdragen aan gelijke onderwijskansen: een handreiking ‘lesgeven vanuit hoge verwachtingen’, een aanpak om buitenschoolse kennisbronnen te benutten, en een aanpak om in woordenschat-onderwijs de eigen taal in te zetten. De komende tijd besteden we aandacht aan deze producten. Te beginnen met de handreiking die leerkrachten houvast geeft om vanuit hoge verwachtingen onderwijs te geven.

Lisa Gaikhorst, onderzoeker aan de UvA en coördinator van de WOA, ervaart elke keer weer hoe waardevol het is dat onderzoekers en leerkrachten samen aan onderwijsontwikkeling werken. “Dat levert mooie, onderbouwde aanpakken en producten op, maar verrijkt ook de deelnemende leerkrachten en onderzoekers. Leerkrachten leren van de theoretische input en de ondersteuning van onderzoekers en de onderzoekers leren veel over de praktijk. Dat we ondanks corona deze producten hebben ontwikkeld, is illustratief voor het enthousiasme die deze samenwerking  teweegbrengt.”

Lees het hele interview