Werkplaats POINT 073

Wat houdt het initiatief in?

POINT staat voor Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent, 073 staat voor de regio Den Bosch. POINT is een werkplaats gericht op onderwijsonderzoek. Leerkrachten uit het basisonderwijs, pabodocenten, wetenschappers en studenten onderzoeken samen hoe het passend onderwijs aan met name (hoog)begaafde leerlingen verbeterd kan worden. Er wordt in de werkplaats zowel wetenschappelijk onderzoek als praktijkonderzoek uitgevoerd. Het wetenschappelijke onderzoek wordt uitgevoerd door wetenschappers van universiteiten en het praktijkonderzoek door leerkrachten. De onderzoeksvragen van het wetenschappelijke onderzoek komen vanuit de POINT-leerkrachten en hun scholen. De POINT-leerkrachten denken ook mee over bijvoorbeeld de informatiebrief aan ouders en zij coördineren de dataverzameling binnen hun school.

Waar zijn jullie trots op?

Wij zijn er trots op hoe wij een brug slaan tussen de onderwijspraktijk en de wetenschap. Vaak is de onderwijspraktijk zelf niet betrokken bij onderzoek dat in het onderwijs wordt uitgevoerd, maar bij POINT vinden we de inbreng vanuit de onderwijspraktijk juist belangrijk. Verder zijn wij trots op de producten die uit POINT zijn voortgekomen, zoals kennisclips, een professionaliseringspel (enIQma), de top 20 principes voor onderwijs aan begaafde leerlingen, en verschillende praktijk– en wetenschappelijke artikelen. Op onze website www.point073.nl zijn alle producten te vinden die uit POINT zijn voortgekomen.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

Wij leveren op verschillende manieren een bijdrage aan evidence-informed onderwijs. Zo ontwikkelen de POINT-leerkrachten een onderzoekende houding en een onderzoekend vermogen. Hierdoor kijken zij op een meer onderzoekende manier naar hun onderwijspraktijk en raadplegen zij vaker wetenschappelijke literatuur. Daarnaast gebruiken de POINT-leerkrachten de resultaten uit hun praktijkonderzoek in hun eigen onderwijspraktijk. Ten derde creëren wij verschillende producten die zijn gebaseerd op, of voortgekomen zijn uit, wetenschappelijk onderzoek, zoals het professionaliseringsspel enIQma en praktijkartikelen met praktijktips. Deze informatie delen we ook met onderwijsprofessionals buiten POINT, bijvoorbeeld via onze website of de LinkedIn pagina

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

Momenteel zijn de POINT-leerkrachten bezig met het vormgeven en uitvoeren van hun praktijkonderzoek. Om dit zo goed mogelijk vorm te geven doen we tijdens de POINT-bijeenkomst kennis op over de verschillende onderzoekstadia en bijkomende thema’s zoals onderzoekethiek. Het wetenschappelijke onderzoek dat wordt uitgevoerd, richt zich op dit moment het urgentiebesef van leerkrachten om onderwijs voor (hoog)begaafde kinderen passend vorm te geven. Verschillende thema’s zoals self-efficacy, academic optimism en kennis over (hoog)begaafdheid worden hierin meegenomen.  

Partners

  • Tilburg University
  • Radboud Universiteit Nijmegen
  • Universiteit Utrecht
  • Fontys Hogeschool Kind en Educatie
  • ATO-scholenkring
  • Signum
  • Stichting Talentis
Logo: Werkplaats POINT 073
Adres
Berlicumseweg 8G
5248 NT Rosmalen
Contactpersoon
Kim Lijbers
073-8507788