Research & Design groepen Marnix Academie

Wat houdt het initiatief in?

We werken op de Marnix Academie met Research & Designgroepen (R&D-groepen), waarin op een wetenschappelijk verantwoorde manier onderzoek wordt gedaan. De onderzoeksvraag komt voort uit een vraag van een basisschool. In de onderzoeksgroep participeren leerkrachten van de betreffende basisschool (leerkracht-onderzoekers), docenten van de Marnix Academie (docent-onderzoekers), studenten van de driejarige pabo (student-onderzoekers) en een gepromoveerde hogeschooldocent (senior-onderzoeker). Het Marnix Innovatie Centrum (MIC) coördineert de R&D-groepen. Het MIC doet de intake op de scholen, stelt de onderzoeksgroepen samen en verzorgt gezamenlijke kick-off- en evaluatiebijeenkomsten. Per jaar zijn er maximaal tien R&D-groepen. Deze groepen bepalen zelf hun agenda en de inhoud en de frequentie van de bijeenkomsten.

Waar zijn jullie trots op?

Dat we op deze manier gezamenlijk een bijdrage kunnen leveren aan onderwijsontwikkeling die wetenschappelijk verantwoord is. We delen de resultaten van onze onderzoeken intern en ook in vakbladen als JSW. In een R&D-groep leert iedereen: leerkrachten, docenten, studenten en de kinderen op de scholen.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

Onze senior-onderzoekers zijn gepromoveerd en kunnen als geen ander het wetenschappelijke gehalte van de R&D-onderzoeken bewaken. Ze trappen op de rem als een onderzoek uit de bocht dreigt te vliegen en sturen zo nodig bij door literatuur en andere bronnen aan te reiken; evidence based of informed.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

Voor veel leerkrachten, studenten en docenten is het een mooie uitdaging om te participeren in een onderzoeksgroep en zo bij te dragen aan onderwijsontwikkeling. In de scholen staat deze taak onder druk door het lerarentekort. Lesgeven gaat immers vóór onderzoek doen. Het zou jammer zijn als leerkrachten die de ambitie hebben om op een onderzoekende manier bij te dragen aan onderwijsontwikkeling die kans niet krijgen. Onze aandacht is er dus vooral op gericht om ze die kans wél te geven.

Partners

  • Marnix Academie
  • Partnerschap Samen Opleiden & Professionaliseren van 350 opleidingsscholen
Logo: Research & Design groepen Marnix Academie
Adres
Vogelsanglaan 1
3571 ZM Utrecht
Contactpersoon
Jolanda de Putter
030-2753488