Educatieve Agenda Limburg

Wat houdt het initiatief in?

Duurzame samenwerking tussen alle partners van Limburg, van po tot en met wo. Ook wordt momenteel gewerkt aan het betrekken van de voorschool en het speciaal onderwijs. Het is onze ambitie ervoor te zorgen dat leerlingen dingen leren die afgestemd zijn op hun capaciteiten en interesses, en om te zorgen voor een goede aansluiting op de volgende fase van het onderwijs, of de arbeidsmarkt. Samen kijken we waar de knelpunten zitten die die ambitie in de weg staan. We gebruiken daarvoor de OnderwijsMonitor Limburg: de vele data waarover we beschikken, zoals leerlingvolgsystemen, waar nodig aangevuld met informatie uit vragenlijsten voor leerlingen en ouders. Op die manier krijgen we inzicht in wat er nodig is om sectoroverstijgende issues, zoals bijvoorbeeld de overgang po-vo, te versoepelen. Samen gaan we na welke interventies we kunnen inzetten. We vinden het belangrijk dat we dat aan de voorkant doen. De onderzoeksvragen kunnen uit alle geledingen van het onderwijs komen, waarna we met de partners om de tafel gaan zitten om een team samen te stellen dat met die vraag aan de slag gaat. Daar kunnen dan ook partijen buiten het onderwijs bij betrokken worden, zoals dat onlangs nog gebeurde met onderzoek naar preventie van voortijdig schoolverlaten, waar ook de gemeenten aan meededen.

Waar zijn jullie trots op?

We zijn er erg trots op dat dit initiatief formeel al sinds 2014 goed functioneert; informeel zelfs al sinds 2009. Dat al die voorheen zo gescheiden werelden van basisscholen tot en met universiteiten met hun eigen sores, nu bij elkaar komen en sectoroverstijgende vraagstukken met elkaar proberen op te lossen. Dat we de maatschappelijke opdracht die we samen hebben ook echt serieus nemen.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

Omdat we de onderzoeken gezamenlijk oppakken, dragen we bij aan het in kaart brengen van wat wel en wat niet werkt. En ook hoe je onderzoek zo kunt vormgeven dat het uitvoerbaar is op veel verschillende scholen, en toch wetenschappelijk geborgd blijft. Daar kun je op onze website mooie voorbeelden van vinden, met name over onderwerpen zoals voortijdig schoolverlaten, en de middenschool. Ons onderzoek is op drie niveaus van belang: voor de scholen zelf, voor regionale analyses en voor het fundamenteel wetenschappelijk (promotie)onderzoek. De deelname van de Limburgse hogescholen en universiteiten zorgen voor dat wetenschappelijke gehalte.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

Onze focus is altijd gericht op sectoroverstijgende problematiek. Daarbij zijn thema’s als kansengelijkheid, digitale geletterdheid/digitalisering, het opleiden van voldoende leerlingen in de techniek erg belangrijk, en professionalisering van leraren.

Partners

  • Alle schoolbesturen po en vo in de provincie Limburg
  • drie mbo-instellingen
  • Fontys
  • Zuyd Hogeschool
  • Maastricht University
  • Open Universiteit
Logo: Educatieve Agenda Limburg
Adres
Tongersestraat 6
6211 LN Maastricht
Contactpersoon
Trudie Schils (inhoudelijke vragen) en Menw Hurkens (alle andere vragen)
043-3882594