Academische Opleidingsschool PO Noord-Nederland

Wat houdt het initiatief in?

Binnen onze Academische Opleidingsschool doen scholen praktijkonderzoek met het doel het onderwijs gefundeerd te verbeteren. In de visie van ons partnerschap neemt onderzoek een zeer belangrijke plek in en wij stimuleren scholen om zelf praktijkonderzoek te doen en succesvolle praktijkonderzoeken te delen. De praktijk is echter weerbarstig, onder meer als gevolg van werkdruk en het lerarentekort, want onderzoek doen kost wel tijd.  Wij adviseren onze scholen om praktijkonderzoek ook te beschouwen als een professionaliseringsinterventie, want leerkrachten leren er heel veel van om bijvoorbeeld na te denken over onderzoeksvragen of over de vraag welke data relevant zijn en hoe ze die het beste kunnen verzamelen. Naast werkdruk, zien we ook dat niet alle scholen en leerkrachten zich bewust zijn van de meerwaarde van praktijkgericht onderzoek. Ook hebben ze er niet altijd een goed beeld van. Daar besteden we veel aandacht aan.

Waar zijn jullie trots op?

We zijn er trots op dat een relatief grote groep scholen een onderzoeksagenda heeft opgesteld en schoolontwikkeling en onderzoek dus daadwerkelijk met elkaar verbinden. Ook is het mooi om te zien dat er binnen ons partnerschap basisscholen zijn die echt al ver in de cyclus zijn. Er is bijvoorbeeld een school die inmiddels drie of vier jaar onderzoek doet binnen hetzelfde thema, omdat er steeds weer nieuwe deelvragen uitkomen. Studenten participeren ook in deze onderzoeken en de school doet daadwerkelijk iets met de uitkomsten van de onderzoeken. Verder zijn we er trots op dat onze scholen werken met de Ontwikkelscan Onderzoekscultuur van Anje Ros. Alle scholen hebben zichzelf in die matrix geplaatst en we stimuleren scholen om een volgende stap te maken.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

We zien dat steeds meer scholen bewuster keuzes maken en dat ze hun keuzes vaker baseren op een onderzoeksmatig proces. Scholen gaan ook vaker op zoek naar wat werkt voordat ze keuzes maken. We zien bijvoorbeeld dat schooldirecteuren en onderzoekscoördinatoren vaker de kennisrotonde van de NRO raadplegen. We stimuleren dat ook leerkrachten dat meer gaan doen.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

We zijn vooral gericht op de ontwikkeling van structuren en het zoeken naar goede ondersteuningsmogelijkheden om scholen verder vooruit te helpen bij het doen van praktijkgericht onderzoek. Wat kunnen we als partnerschap doen om onderzoek een prominentere plek te geven in de scholen en om scholen te stimuleren en te ondersteunen om hierin een volgende stap te zetten? Zo hebben we bijvoorbeeld een workshop ontwikkeld waarin een medewerker van de universiteit Groningen scholen op een laagdrempelige manier laat kennismaken met praktijkonderzoek.

Partners

  • Plateau
  • Baasis
  • O2G
  • Marenland
  • Quadraten
  • SOOOG
  • Opron
  • Kentalis
  • Pabo Hanzehogeschool Groningen
  • Rijksuniversiteit Groningen

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews

Samen opleiden; een cadeau voor iedereen

De Academische Opleidingsschool PO Noord-Nederland doen enorm veel goede, inspirerende dingen. Dit document laat de meerwaarde van het opleiden in school inzien aan de hand van ervaringen van verschillende personen die allemaal op hun eigen manier verbonden zijn met de Academische Opleidingsschool PO Noord-Nederland.

Publicaties & links

Magazine | ‘Samen’ ter inspiratie

De Pabo’s en de basisscholen hebben elkaar nodig. Om op te leiden, om te leren, om kennis te delen, om samen te onderzoeken en om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden. In dit magazine treft u verhalen van collega’s, studenten, starters en docenten over de samenwerking van de Pedagogische Academie (PA) van de Hanzehogeschool met de basisscholen in het Noorden.

Logo: Academische Opleidingsschool PO Noord-Nederland
Adres
Zernikeplein 7
9747 AS Groningen
Contactpersoon
Heidi Rubingh
06-12293202