Podcast Samen Onderzoeken #4 | De Regionale Kennisagenda Onderwijs Rotterdam-Zuid

In deze vierde aflevering van de podcast Samen Onderzoeken gaan we in gesprek over de Regionale Kennisagenda Rotterdam-Zuid. Rotterdamse schoolleiders en schoolbesturen van stichting BOOR, PCBO, RVKO & SIPOR hebben het initiatief genomen om een Regionale Kennisagenda te ontwikkelen. Hun ambitie: écht het verschil kunnen maken voor leerlingen die het meest kwetsbaar zijn. Dit doen ze door kennis uit bestaand onderzoek te benutten, interventies evidence-informed in te zetten en hun leraren zo goed mogelijk toe te rusten. Hierbij werken zij samen met de Erasmus Universiteit en de lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam, Thomas More Hogeschool en Hogeschool InHolland. Onze gasten vandaag zijn Diane Middelkoop, voorzitter college van bestuur PCBO Rotterdam-Zuid en Firdevs Durgut Kelezoglu, (proces)begeleider en adviseur bij Stichting BOOR.

Luisteren

Luister mee: Direct online of via Spotify, Apple Podcasts (iTunes) of Stitcher

De start

Hoe start de ontwikkeling van zo’n Regionale Kennisagenda eigenlijk? Diane legt uit dat er sprake was van een uniek proces. De oorsprong lag bij het beschikbaar komen van 10 uur extra leertijd voor alle leerlingen op de Rotterdamse basisscholen vanuit de gemeente en het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid.

Iedereen is blij met extra mogelijkheden voor de kinderen, maar de suggestie werd gewekt dat met leertijduitbreiding de kwaliteit van onderwijs zou verbeteren. We weten dat dat niet zo is.

Directeuren uit de regio lieten een tegengeluid horen. Andere besturen sloten zich hierbij aan en zo ontstond het Meesterlab. Firdevs vertelt dat ze vanaf het eerste uur enthousiast was: “We wilden breder kijken dan leertijd en onszelf de vraag stellen; Wat doet er nu echt toe voor onze leerlingen?” Dit leernetwerk, bestaande uit directeuren van verschillende besturen, is gaandeweg de gesprekspartner geworden van beleidsmakers. Er ontstond een prachtige verbinding met allerlei partijen in de stad.

We wilden met de gezamenlijke besturen, opleidingsinstituten en kennisinstituten in gesprek om echt te focussen op de inhoud. Wat werkt echt? Op dat moment kwam de Kennisagenda op ons pad. Dit paste goed in de lopende ontwikkelingen.

Dromen

Firdevs vertelt: ”Mijn droom is om een wezenlijk verschil voor de leerlingen te maken. We hebben extra middelen vanuit het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Deze middelen moeten we zo inzetten dat de leerlingen meer kansen krijgen. Ook wij als directeuren zijn zoekende, er is een cumulatie van problematiek in Rotterdam-Zuid. Wat we doen heeft nog niet het gewenste effect. We moeten met elkaar op zoek naar mogelijkheden, onderzoek bundelen en kijken waar nog kennis ontbreekt doordat onderzoek wellicht niet passend is voor deze populatie leerlingen. Als we dat voor elkaar kunnen krijgen, in een continue cyclus en door langdurige samenwerking in de stad met de grootste spelers dan is de Kennisagenda naar mijn idee goed gelukt”.

Diane voegt toe: “Daarnaast zou de uitkomst moeten zijn dat deze regio hét gebied wordt waar deze kennis in de toekomst opgehaald kan worden. Je vindt alleen in Rotterdam-Zuid deze unieke opbouw qua type scholen. Het zijn bijna allemaal achterstandsscholen. De scholen verschillen in zwaarte, maar nergens in het land zie je zo’n clustering als hier. Waar anders zou je de specifieke kennis kunnen vinden?”

Als schoolleider ben je altijd bezig met je eigen zoektocht. Het is moeilijk om alle inzichten mee te nemen en alle kennis bij te houden. Het helpt enorm als je kunt optrekken met een onderzoeker als critical friend, die je helpt met het formuleren van goede onderzoeksvragen, het selecteren van een goede aanpak, en meekijkt met wat werkt wel en wat werkt niet.

Interessant?

Deel deze aflevering met anderen en abonneer je op ons kanaal in je app. De volgende aflevering vind je ook in de eerstvolgende nieuwsbrief en op de website van het Platform Samen Onderzoeken.

Gerelateerde items

Podcasts

Podcast Samen Onderzoeken #3 | De rol van een primor en didactor

In deze podcast Samen Onderzoeken hebben we het  over de meerwaarde van kartrekkers binnen een stichting om het onderzoeksmatig werken te versterken. ‘Samen sterk in leren’ is het motto van stichting Openbaar Onderwijs Groningen (OOG).

Podcasts

Podcast Samen Onderzoeken #2 | Een onderzoekende cultuur ontwikkelen (binnen een schoolbestuur)

In deze tweede aflevering van de podcast Samen Onderzoeken gaan we in gesprek over de vraag wat het van een organisatie vraagt om een onderzoekende cultuur te creëren. Onze gasten vandaag zijn Hester Edzes, adviseur Onderwijs & Ontwikkeling, Academisch Schoolopleider bij de Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA) en Onderzoekscoördinator ASKO Werkplaats Onderzoek Amsterdam (WOA) en […]

Podcasts

Podcast Samen Onderzoeken #1 | Werkplaats Onderwijsonderzoek POINT

In deze eerste aflevering van de podcast Samen Onderzoeken gaan we met onze gasten van werkplaats POINT in gesprek over de opbrengsten van deze Werkplaats Onderwijsonderzoek. POINT staat voor ‘Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent’ en focust op onderwijsonderzoek over (hoog)begaafdheid en talentontwikkeling. Er zijn drie werkplaatsen waarbinnen onderzoekers samen met leerkrachten het onderzoek en […]

Podcasts

Podcast Meesterwerk | Praktijkgericht onderzoek

In het Learning lab light doen leraren en studenten praktijkgericht onderzoek en worden hierin begeleid door onderzoekers van de Hogeschool Leiden. Dit learning lab wordt besproken in de Meesterwerk podcast. Jan Jaap Hubeek gaat in gesprek met projectleider Sanne van der Linden en student Isa Schumacher over de mogelijkheden die dit studenten biedt om meer in de praktijk te leren en de vakkennis te verbinden aan de praktijk.