Terugblik | Het Expeditie Event, de ontmoeting tussen onderzoek, kunst en praktijk rond toekomstbestendig leraarschap!

Afgelopen 10 mei 2023 was het zover. Het Expeditieteam van Expeditie Lerarenagenda bracht onderzoek, kunst en praktijk samen in de Verkadefabriek in Den Bosch. De centrale vraag van de expeditie: Hoe ziet toekomstbestendig leraarschap eruit en navigeren we daar naar toe? In een festival sfeer kwamen onderzoek, kunst en onderwijspraktijk samen. Resultaten van het Expeditie onderzoek naar adaptief vermogen, systeembewustzijn en toekomstverkennen zijn door 15 kunstenaars en het Expeditie team omgezet naar creatieve uitingen die dialoog en interactie stimuleerden. Bezoekers, zoals onderwijsprofessionals zoals leraren, schoolleiders, (aanstaande) leraren, beleidsmedewerkers, onderzoekers,  konden continue beleven, voelen, ruiken, kijken, horen, bespreken.

Het Event werd afgesloten met een symbolische presentatie in beeld en geluid van de onderzoeksmethode: een kristal. Een complex vraagstuk als toekomstbestendig leraarschap is maar in beperkte mate terug te brengen tot bestudeerbare onderdelen. Daarom is tijdens de Expeditie gebruik gemaakt van verschillende gereedschappen, van meer traditionele zoals literatuurstudie, interviews naar meer creatieve vormen zoals de Teacher Tapp met onze dagelijkse 3 vragen tot het schrijven van brieven met leraren, het kleuren van het systeem leraarschap en het verkennen van de toekomst. De vlakken van de kristal symboliseren de verschillende manieren waarop wij ons complexe vraagstuk bestuderen; Het licht symboliseert met welke lens we naar het probleem kijken. Covering the same ground from different angles illuminates a topic.

Tijdens het Event hebben de Expeditie-onderzoekers samen met de kunstenaars en bezoekers licht laten schijnen op de kristal. Het gesprek stond centraal. Dialoog en interactie, tussen onderzoek en praktijk is voor de Expeditie de route naar  toekomstbestendig leraarschap geworden. Het samenbrengen van onderzoek en kunst biedt daarbij een vruchtbare bodem voor het groeien van de vrije dialoog tussen onderzoek en praktijk.

Reacties van bezoekers

Een activiteit als deze moet ‘on tour’. Heel het land door en alle leraren bereiken!

Sschoolleider VO

Mooie expeditie, zeker ook vanwege de innovatieve samenhang tussen kunst en wetenschap: dat is echt out of the box denken.

Lector

Wat een mooie reis hebt ik met jullie mogen maken. Ik gun leerlingen zo’n dag en activiteiten gedurende hun ‘schoolperiode’. Een prachtig voorbeeld van hoe het anders kan.

Ex-leraar PO/begeleider HB

Expeditie lerarenagenda

De afgelopen 3 jaar heeft het Expeditie team een reis gemaakt langs drie wegen. De tijd verandert en daarmee ook het onderwijs en leraarschap. Omarmen we verandering of proberen we het (krampachtig) te behouden terwijl de tijd er continue op in beukt en de maatschappelijke ontwikkelingen en verwachtingen een steeds grotere druk leggen op de mensen die er werken? Omgaan met verandering vraagt adaptief vermogen: vernieuwen terwijl de winkel open blijft, behoud en evolutie van het onderwijs op basis van beredeneerde keuzes. Onderzoek naar adaptief vermogen was het eerste pad dat we zijn gaan bewandelen.

Maar veranderen, adaptief zijn, dat doe je niet alleen, daar heb je in het onderwijs elkaar voor nodig. Daarom sloegen we een tweede pad van onderzoek in, dat naar systeembewustzijn. Bewustzijn van je eigen rol, opvattingen en beleving van verandering en die van anderen om je heen in het onderwijs. Welke betekenis geven we  samen aan wat er op ons afkomt en hoe dat past bij onze (beroeps)identiteit? Waar willen we naartoe veranderen? Dat bracht ons op een derde pad om te bewandelen: dat van toekomstverkennen. Het gaat dan om waarschijnlijkheid en wenselijkheid, om verkiesbare toekomsten. Toekomstverkennen stimuleert tot nadenken over wat er was, wat er is en wat je wil behouden en waar je naar toe wilt.

Voor meer informatie: www.expeditielerarenagenda.nl of mail naar info@expeditielerarenagenda.nl.

Het Expeditieteam bestaat uit: Ditte Lockhorst, Leonie Middelbeek en Ebbo Bulder (Oberon), Wouter Schenke (Penta Nova), Patricia Brouwer (Hogeschool Utrecht), Bregje de Vries (Vrije universiteit), Amber Walraven (Radboud universiteit) en Monika Louws, Annemie Struyf, Nicolien van Haeften (Universiteit Utrecht).