Onderzoeksscholen aan het woord

Steeds meer scholen werken systematisch en onderzoeksmatig aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Een aantal van deze zogenoemde ‘onderzoeksscholen’ hebben zich verenigd in het ‘Netwerk Onderzoeksscholen’. Het netwerk is opgericht op initiatief van het Platform Samen Onderzoeken en wordt begeleid door Anje Ros (onderzoeker) en Gea Spaans (projectleider). Tijdens de laatste bijeenkomst van dit netwerk op 31 maart 2022, gaf iedere school een voorbeeld dat de onderzoekscultuur op school illustreert.

Noorderlicht: Er is aandacht geweest voor de beeldvorming: wat is onderzoek? Vaak hebben leerkrachten het beeld dat onderzoek iets ‘groots en ingewikkelds’ is. Dat beeld is bijgesteld.

De Duinsprong: Er zijn mooie onderzoeken uitgevoerd door LIO’s, onder andere naar portfoliogebruik. Deze student is inmiddels collega én kartrekker van de ‘portfoliowerkgroep’ die zich bezighoudt met de uitvoering van de onderzoeksresultaten.

De Evenaar: Voortvloeiend uit de deelname aan het innovatieteam (Fontys en Zaam) is de school aan de slag gegaan met inclusief onderwijs en didactisch efficiënter werken. Er zijn verbindingen met Dalton, maar ook met Zaam, zodat ook andere scholen worden geïnspireerd. Het is geen ‘los’ project, maar het komt overal in terug.

Gerardus Majella: In een recente bijeenkomst met onderzoeksscholen bij KPZ was er aandacht voor ‘de vragen achter de onderzoeksvraag’ en voor de verschillende perspectieven om naar de onderzoeksvraag te kijken (partners, ouders, kinderen). Dat was inspirerend en waardevol.

Het Klokhuis: Een leerkracht die onderzoek deed naar executieve functies vertelde daarover (ook informeel, in de wandelgangen) veel aan collega’s. Leerkrachten werden nieuwsgierig, wilden meer weten en besteden nu in de klas meer aandacht aan executieve functies.

Het Slingertouw: Er is met het team op een onderzoeksmatige manier gewerkt aan ‘feedback geven’. Er is literatuuronderzoek gedaan en er is een kijkwijzer ontwikkeld, die leerkrachten (ook) kunnen gebruiken als ze elkaar observeren.

KPZ: KPZ heeft samen met academische onderzoeksscholen een profiel van de onderzoeksschool ontwikkeld: Samen onderzoeken, profilering van onderzoeksscholen. Het profiel is een doorontwikkeling van de academische opleidingsschool. Belangrijkste verschil met de AOS is dat het onderzoek iets is van de hele school.