Leergang Onderzoeksmatig Besturen

woensdag 19 mei, KPOA in Amersfoort

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en de PO-Raad hebben de handen ineengeslagen om een leergang Onderzoeksmatig leiderschap te ontwikkelen voor vooruitstrevende bestuurders. Bestuurders hebben een cruciale rol in het stimuleren van het gebruik van onderzoekskennis en bij een ‘evidence-informed’ manier van onderwijsverbetering in de school. Maar hoe stuurt u hier nu op als bestuurder? Hoe stimuleert u als bestuurder een onderzoekende cultuur? Hoe betrekt u hier uw schoolleiders en leraren bij?

Door deelname aan deze leergang leert u wat onderzoeksmatig besturen precies is. U krijgt tijdens vijf inspirerende bijeenkomsten handvatten om onderzoekende vaardigheden, een onderzoekende houding en een onderzoekende cultuur te stimuleren. Er is verder veel ruimte voor interactie en eigen inbreng zodat de leergang zoveel mogelijk aansluit bij uw situatie.

Anje Ros, lector Goed Leraarschap – Goed Leiderschap, en Winfried Roelofs, bestuurder bij het KPOA, verzorgen deze leergang. Samen staan zij garant voor een goede balans tussen theoretische verdieping en praktische uitvoering.

Heeft u als bestuurder in het primair onderwijs de ambitie om met onderzoek en kennis het onderwijs binnen uw bestuur te verbeteren? Meld u dan aan! Er is ruimte voor tien deelnemers, dus wees er snel bij.

Programma

17.30 uur Inloop inclusief eenvoudige maaltijd
18.00 uur Start leergang
21.00 uur Einde leergang

Praktische informatie

Data:
20 januari 2021
10 februari 2021
17 maart 2021
7 april 2021
19 mei 2021
Kosten: € 500,00
Locatie: KPOA, Amsterdamseweg 41, 3812 RP Amersfoort

Aanmelden

Aanmelden: Via dit formulier

Indien de bijeenkomsten in verband met COVID-19 niet fysiek plaats kunnen vinden, zal de leergang in digitale vorm worden aangeboden.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Desirée de Langen (beleidsmedewerker NRO) via d.delangen@nwo.nl.

De leergang Onderzoeksmatig Besturen wordt georganiseerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) in samenwerking met de PO-Raad. Deze leergang is een van de activiteiten die voortvloeien uit de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland’, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen en de VSNU.