School

4. Coachen in een innovatieve leeromgeving

Het onderwijs van de toekomst vraagt andere, innovatieve leeromgevingen. Naast bijvoorbeeld digitale vaardigheden, vereist dit dat docenten heldere leerdoelen kunnen formuleren, weten hoe ze hiervoor een gepaste leeromgeving kunnen inzetten en hoe ze studenten op een aangepaste manier kunnen coachen en motiveren om te leren. Voor heel wat nieuwe leeromgevingen, zoals digitale, betekent dit bovendien dat de docent en de student zich niet op dezelfde plaats bevinden, wat coaching en begeleiding bemoeilijkt.

Binnen dit kennislab ontwikkelen we kennis over de competenties van docenten om studenten te coachen in (online) innovatieve leeromgevingen. Deze kennis vertalen we in praktische instrumenten die docenten ondersteunen in het coachen en begeleiden van studenten in een innovatieve leeromgeving. Hierin bedelen we een belangrijke rol toe aan de feedback van studenten. Hoe ervaren zij het leren in innovatieve leeromgevingen en hoe verwachten zij dat docenten hen daarbij begeleiden?

Maak kennis met de deelnemers van deze school

Kennisregisseur

Hogeschool Utrecht

Kristin Vanlommel

kristin.vanlommel@hu.nl

Deelnemers vanuit de volgende partners sluiten aan:

  • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Fontys Hogescholen
  • Hogeschool Utrecht
  • Hogeschool Marnix Academie
  • Stichting ACT
Contactpersoon
Kristin Vanlommel