School

6. Toekomstgericht onderwijs

Het onderwijs is altijd aan veranderingen onderhevig. In de snel veranderende maatschappij waarbij kennis zich in snel tempo verspreidt en verdiept blijft de vraag ‘Waartoe leiden we op?’ centraal staan. Om aan het doel van onderwijs en de drievoudige opdracht van het onderwijs te blijven voldoen is het van belang aan te sluiten bij de ontwikkelingen in het werkveld waar de studenten en leerlingen gaan werken. Binnen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Academie educatie is de stagevariant ‘het Leerlab’ opgericht waarbij studenten van de lerarenopleidingen de kans krijgen om stage te worden binnen het eigentijds onderwijs. Zelfsturing, de regie van het leerproces bij de student/leerling zelf en de coachende rol van de docent zijn belangrijke begrippen binnen het Leerlab.

Resultaatverwachting

Het doel van dit Kennislab is om te kijken welke elementen uit het Leerlab, het Leerlab tot een succes maken. Daarna willen we kijken hoe we deze elementen uit het Leerlab kunnen vertalen naar de curricula van alle (tweedegraads) lerarenopleidingen.

Maak kennis met de deelnemers van deze school

Kennisregisseur

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Maud Ras

Maud.Ras@han.nl

Deelnemers vanuit de volgende partners sluiten aan:

  • Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Contactpersoon
Maud Ras