Bewust worden!

Veel OOL-professionalisering is sterk gericht op vaardigheden, aanpakken en technieken. Wat vaak mist, zijn de houdingsaspecten die je als leraar moet ontwikkelen. Die houding is al beschreven bij tegeltje ‘Attitude is everything!‘: de leraar staat positief tegenover andere vormen van lesgeven, vindt OOL belangrijk, beleeft er plezier aan om kinderen op die manier les te geven en voelt zich bekwaam om dat te doen.

Deze positieve houding zou de basis van OOL-professionalisering moeten zijn: van daaruit kunnen leraren zich pas de juiste kennis en vaardigheden eigen maken. Daarom is de bewustwording en ontwikkeling van je eigen houding ten opzichte van W&T en onderzoekend en ontwerpend leren een cruciaal onderdeel van de professionalisering. Omdat leraren die houding niet ‘even ontwikkelen’, is het belangrijk dat houdingsaspecten in OOL-professionalisering een grote plaats innemen. Je vindt bij deze tegel daarom een korte uitwerking van de verschillende leerdoelen voor attitude en een overzicht van de eerste bijeenkomst van een professionaliseringstraject dat door Kenniscentrum Wetenschap en Technologie Oost een aantal jaren geleden werd ontwikkeld.

Aan de slag!

Durven experimenteren is ook een belangrijk kenmerk van de vereiste houding. Onderdeel van de professionalisering moet daarom zijn dat leraren dingen gaan uitproberen in hun lessen. Het is belangrijk dat je ervaart dat je het eigenlijk nooit verkeerd kunt doen, ook al lopen dingen soms anders dan je had bedoeld. Je leert daarvan en je groeit. Dat vertrouwen ontwikkelen is ook een belangrijk houdingsaspect. Om je te inspireren is een kort interview opgenomen, getiteld ‘Stap eens wat vaker in de zijn-modus’. En meer inspiratie en ervaringen van leerkrachten vanuit het Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland vind je hier.

Opbrengstenbank