Goede voorbeelden

EWT vindplaatsen

In deze brochure lees je inspirerende voorbeelden van vindplaatscholen. Vindplaatsscholen zijn scholen die voorlopers zijn op het gebied van W&T. In de portretten staat centraal hoe de onderzoekende houding van leerlingen wordt geprikkeld, en aandacht wordt besteed aan talentontwikkeling.

Voorbeeldscholen

Dit document bevat maar liefst 32 portretten van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs die voorlopen op het gebied van talentontwikkeling, wetenschap en technologie. Je leest interviews met leraren en directeuren over hun aanpak, ambities en tips voor andere scholen.

Basisschoolportretten Kohnstamm instituut

In deze publicatie vindt je zes basisschoolportretten van vindplaatsscholen in Noord Holland Flevoland. Hierin ligt de focus met name op het opbrengstgericht werken in de W&T projecten.

Ervaringsverhalen

Lees de inspirerende verhalen van leerkrachten op de websites van Kenniscentrum Wetenschap & Technologie Gelderland (KWTG) of bekijk de video van Leraar24 en ontdek welke aanpak bij jouw school past. Ook vind je hier portretten van scholen en interviews met leerkrachten, directeuren en bestuurders, waar ieders visie en aanpak mooi wordt verwoord.

Lesmaterialen TU Delft voor een eigen ontwerpproject

In deze handleiding van de TU Delft ontdek je hoe je stap voor stap een ontwerpproject kunt opzetten over een eigen thema. De handleiding is gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek en bouwt voort op de serie toegepaste lespakketten ‘Your Turn – aan de slag als echte ontwerpers’.

Voorbeelden voor het actief betrekken van alle leerlingen bij O&O

Hoe zorg je voor actieve betrokkenheid van alle leerlingen bij hun eigen leerproces? Lees hier het onderzoek van Annemarie Looijenga en haar praktijkvoorbeelden/lesmateriaal.

Opbrengstenbank

Publicaties & links
Publicaties & links
Publicaties & links