O&O en taal

Onderzoekend en ontwerpend leren biedt talloze mogelijkheden om de taalvaardigheid van kinderen te stimuleren:

  • Taal is het medium waarmee je vragen formuleert en met anderen communiceert. De leraar stimuleert de gespreksvaardigheid van kinderen door veel met hen te praten over hun vragen, bezigheden en ervaringen, goed naar hen te luisteren, door te vragen, hen te vragen om hun denkstappen te benoemen, iets samen te vatten of op een andere manier te zeggen.
  • Een onderzoeksvraag formuleren is (ook) een talige activiteit. De vraag moet duidelijk en onderzoekbaar zijn, en mag niet te breed, te smal of te ingewikkeld zijn.
  • Kinderen komen tijdens O&O-activiteiten allerlei nieuwe woorden tegen, waardoor ze hun woordenschat uitbreiden.
  • Begrijpend lezen komt aan de orde, omdat je van alles kunt lezen als je op onderzoek uitgaat.
  • Bij de presentatie van de uitkomsten van het onderzoek en van hun producten gebruiken kinderen zowel schriftelijke als mondelinge taal.
  • Taal speelt een belangrijke rol bij het verzamelen van informatie: hoe bevraag ik proefpersonen? Welke vragen stel ik? Hoe schrijf ik die brief aan de wethouder?
  • Kinderen kunnen onderzoek doen naar talige thema’s, bijvoorbeeld naar dialecten, taalgebruik door de eeuwen heen, of naar verschillende manieren van begroeten: doen jongeren dat anders dan oudere mensen?

Aan de slag!

In het boekje ‘Taal in de context van W&T’ vind je tien concrete voorbeelden hoe bovengenoemde aspecten van taalonderwijs kunnen worden geïntegreerd binnen O&O. In het artikel ‘Taal in de W&T les’ krijg je didactische handvatten hoe je tijdens W&T lessen de taalontwikkeling van je leerlingen kunt bevorderen. In de publicaties ‘Onderzoekend leren over constructies’ en ‘W&T en taal’ lees je dat O&O een positief effect heeft op verschillende taalvaardigheden van kinderen, zoals schrijven, woordenschat en redeneren. In het artikel ‘Thematisch werken voor beginners’ krijg je handvatten om zaakvakken te combineren met taal en creatieve vakken.