O&O en rekenen

Omdat te veel kinderen de basisschool verlaten met onvoldoende rekenvaardigheid, is het belangrijk dat scholen sterk inzetten op het onderwijs in rekenen/wiskunde. Onderzoekend en ontwerpend leren biedt daarvoor volop kansen.

Wat kinderen in de rekenles hebben geleerd, kunnen ze in O&O-activiteiten oefenen en toepassen. Doordat ze dat in betekenisvolle contexten doen en echte materialen gebruiken, gaat de leerstof meer voor hen leven en beklijft het beter. Vooral kinderen die moeite hebben met rekenen hebben hier baat bij. Iets uitrekenen omdat je een kubus gaat maken of iets wilt bouwen, beklijft beter dan een rijtje sommen maken in je rekenschrift. Daarom is het zo belangrijk dat je als leraar betekenisvolle situaties creëert waarin kinderen de rekenleerstof kunnen oefenen en kunnen toepassen met echte materialen.

Aan de slag!

In de publicatie ‘Onderzoeken in de rekenles’ wordt dit voor allerlei rekendomeinen uitgewerkt met prachtige en eenvoudig te realiseren voorbeelden. In het artikel ‘Samenhang tussen rekenen-wiskunde en W&T leer je meer over de relatie tussen de kerndoelen voor rekenen en O&O. In het bijgevoegde filmpje zie je hoe een leerkracht op een onderzoekende manier een rekenles aanpakt. In de uitgebreide publicatie ‘Onderzoeken, ontwerpen, meten, rekenen’ vind je didactische achtergronden en een reeks concrete lesvoorbeelden. In het praktijkboek Praktische didactiek voor Natuur en Techniek is ook een heel hoofdstuk opgenomen over de rol van rekenen-wiskunde in O&O.

Onderzoekend en ontwerpend leren biedt ook kansen om aandacht te besteden aan vaardigheden die niet of weinig in de rekenmethode aan de orde komen. Je kunt bijvoorbeeld de hogere orde denkvaardigheden stimuleren door kinderen sommen voor elkaar te laten maken. Daarvoor moeten ze ‘andersom’ denken. Daarnaast is het goed dat je je als leraar realiseert dat de manieren van rekenen die kinderen in de lesmethode leren niet per definitie bij alle kinderen passen. Durf de methode los te laten en geef kinderen ruimte om iets op hun eigen manier uit te rekenen.