Nieuwsgierig naar vakkenintegratie

In O&O-activiteiten komen verschillende vakken geïntegreerd aan de orde. Kinderen verwerken en oefenen kennis en vaardigheden die ze in de verschillende vakken hebben geleerd. De leraar kan vakken in O&O-activiteiten op een eenvoudige manier met elkaar verbinden door de chronologie van de lesmethodes los te laten. Bijvoorbeeld: in de opdracht ‘Bouw een Romeinse stad op schaal’ verbind je de rekenles over verhoudingen met de geschiedenisles over de Romeinen. Zo passen de kinderen deze leerstof toe in een betekenisvolle context. Er zijn hiervan veel goede voorbeelden. Kinderen komen zelf ook vaak met ideeën waarbij verschillende vakken geïntegreerd aan de orde komen.

Aan de slag!

In het artikel ‘Weinig onderzoekend leren in de geschiedenisles’ en het bijbehorende filmpje ‘Laat leerlingen zelf het verleden onderzoeken’ bij deze tegel, vind je meer achtergrondinformatie. Toekomstgericht onderwijs besteedt aandacht aan thema’s zoals ‘het klimaat’ of ‘migratie’. Zulke vraagstukken kun je alleen maar te lijf gaan met een inter- of multidisciplinaire benadering. Als je met kinderen aan de slag gaat met zulke vraagstukken, komen verschillende vakken op een geïntegreerde wijze aan de orde. Bij tegel 4 ‘Voorbeelden van projecten’ van Nieuwsgierigheid vind je veel projecten die je hiervoor als inspiratie kunt gebruiken. In het artikel ‘Integreren op niveau’ lees je hoe je verschillende mono-disciplinaire vakken kan integreren en wat daarvan de opbrengsten zijn.